Record Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

record
*

record /"rekɔ:d/ danh từ (pháp lý) hồ sơlớn be on record: được ghi vào hồ sơ; gồm thực (bởi đã có được ghi vào hồ sơ)it is on record that...

Bạn đang xem: Record là gì

: trong sử bao gồm ghi chxay rằng... biên bản sự ghi chép (số nhiều) văn uống thư; (thương nghiệp) sổ sách di tích lịch sử, đài, bia, đồ kỷ niệm lý lịchkhổng lồ have sầu a clean record: bao gồm lý lịch trong sạch (thể thao,thể thao) kỷ lụckhổng lồ break (beat) a record: phá kỷ lụckhổng lồ achieve a record: lập (đạt) một kỷ lục mớito lớn hold a record: duy trì một kỷ lụcworld record: kỷ lục cầm cố giới đĩa hát, đĩa ghi âm (định ngữ) tối đa, kỷ lụca record output: sản lượng kỷ lụcat record speed: với cùng 1 tốc độ cao nhấtto bear record lớn something xác nhận (xác nhận) việc gìto lớn keep to lớn the record đi đúng vào việc gìoff the record ko bao gồm thứcto travel out of the record đi ra bên ngoài đề nước ngoài hễ từ ghi, ghi chépto lớn record the proceeding of an assembly: ghi biên bản hội nghị thu, ghi (vào đĩa hát, sản phẩm ghi âm) chỉthe thermometer records 32 o: mẫu đo nhiệt độ chỉ 32o (thơ ca) hót khẽ (chim)to record one"s vote thai, quăng quật phiếu
bản tường trìnhbiên bảnofficial record: biên bạn dạng chủ yếu thứccông vnạp năng lượng sách vở và giấy tờ giữ trữghiacceptance maturity record: sổ ghi ngày đáo hạn của ăn năn phiếu nhận trảaudition record: ghi âm kiểm trabook record: ghi chnghiền bên trên sổ sáchchronological record: sự ghi theo thiết bị từ thời giancolumnar record: sự ghi chnghiền những cộtdeletion record: ghi bỏdelivery record: sổ ghi sản phẩm giaoduplicate record: sự ghi thành nhì bảnevidence record: sự ghi chnghiền bệnh cứoccurred cost record: ghi chép về chi phí phân phát sinhpay history record: sổ ghi chép lương cũpseuvày passenger name record: trả bạn dạng đề tên hành kháchpurchase record: ghi chép những nghiệp vụ tải bánrecord card: thẻ ghi chéprecord of an order: sự ghi một solo đặt hàngrecord of goods sold: sổ ghi phân phối hàngrecord of goods sold: sổ ghi mặt hàng bánsale record: ghi chép buôn bán hàngghi âm (vào bát hát, thiết bị ghi âm)ghi chépbook record: ghi chxay trên sổ sáchcolumnar record: sự ghi chxay những cộtevidence record: sự ghi chép hội chứng cứoccurred cost record: ghi chxay về ngân sách phân phát sinhpay history record: sổ ghi chnghiền lương cũpurchase record: ghi chnghiền các nhiệm vụ cài bánrecord card: thẻ ghi chépsale record: ghi chnghiền bán hàngghi chúhồ nước sơdividkết thúc record: hồ sơ cổ tứcemployee"s earning record: làm hồ sơ thu nhập cá nhân của bạn lao độngfor the record: để lập hồ sơhealth record: hồ sơ y tếmedical record: hồ sơ y tếpassenger name record: làm hồ sơ danh sách hành kháchpersonal record: hồ sơ cá nhânpersonnel record: làm hồ sơ nhân sựproduction record: làm hồ sơ sản xuấtqualification record: hồ sơ tư giải pháp chăm mônrecord management: quản lý hồ sơ (quảng cáo)record management: cai quản hồ nước sơstock record: hồ sơ hội chứng khoánstockholder of record: người đóng cổ phần vào hồ sơtransaction control header record: phiếu hồ sơ gồm tiêu đề để kiểm soát điều hành thanh toán giao dịch cài đặt bánkí sựkỷ lụcall-time record: kỷ lục chưa từng cócourt of record: tòa cam kết lụchistorical growth record: kỷ lục phát triển lịch sửrecord breaker (record-breaker): các thành tích phá kỷ lụcrecord breaker (record-breaker): người phá kỷ lục. record breaker (record-breaker): sự kiện tạo kỷ lụcrecord figure: số lượng kỷ lụcrecord high: kỷ lục tối đa lịch sửrecord low: kỷ lục tốt nhất kế hoạch sửrecord output: sản lượng kỷ lụcrecord prices: giá chỉ kỷ lụcrecord sale figures: lợi nhuận chào bán kỷ lụcrecord sales figures: doanh thu kỷ lục cao nhấtrecord year: năm kỷ lụclí lịchsổ sách ghi chépsựghi chéptài liệuthành tíchrecord breaker (record-breaker): kết quả phá kỷ lụcthành tích cao nhấtthu âmtường thuậtacceptance maturity recordsổ hạn kỳ thương phiếubatch header recordsố sách tập hòa hợp các danh mục chủ yếu 1columnar recordsổ sách các cộtcontrolling recordsổ sách kiểm soátcost recordbáo cáo mức giá tổndaily collection record booksổ nhật ký thu tiềndate of recordngày đăng ký ssinh sống hữudate of recordngày khóa sổdelivery recordsổ giao hànghealth recordphiếu mức độ khoẻhealth recordphiếu sức khỏeholder of recordngười giữ lại bệnh khoán thù như trong sổmedical recordphiếu sức khoẻ <"rekɔ:d> danh từ o sự ghi chxay o bản ghi o tập hợp số liệu động từ o ghi § core record : bản ghi mẫu lõi (số lượng , nguồn gốc cùng đặc điểm của mẫu lõi) § drilling record : báo cáo khoan, lý lịch lỗ khoan § earthquake record : sự ghi động đất § lost record : bảng ghi tổn thất; (địa chất) gián đoạn địa tầng, vắng mặt địa tầng § safety record : sự ghi bình yên § seismic record : sự ghi động đất § seimographic record : sự ghi động đất, sự ghi địa chấn § synthetic record : sự ghi tổng hợp, băng địa chấn tổng hợp § unmodulated record : sự ghi chưa điều chỉnh § record ownership : quyền sớ hữu số liệu § record time : thời gian ghi

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Record

Kỷ lục

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): record, recorder, recording, record, recorded, unrecorded

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): record, recorder, recording, record, recorded, unrecorded


*

*

*

record

Từ điển Collocation

record noun

1 trương mục

ADJ. formal No formal record of the marriage now survives. | official, public | permanent | accurate, careful, exact | up-to-date | adequate, proper, reliable | inadequate | incomplete, sketchy | brief | complete, comprehensive, detailed, extensive, systematic | verbatyên ổn | authentic | daily | documentary, handwritten, written | photographic, pictorial | archival, historical | archaeological This period of barbarian rule is poorly represented in the archaeological record. | fossil, geological | administrative, departmental, financial, personnel | dental, health, medical

VERB + RECORD keep He has always kept an accurate record of his spending. | kiểm tra, consult I checked the records but nobody toàn thân of that name had worked here. | destroy Medical records should not be destroyed. | file | update | be on, go on She is on record as saying that she once took drugs. He is the lakiểm tra public figure to go on (the) record about corruption in politics.

RECORD + VERB contain sth The records contain the ngân hàng details of all employees. | show sth The records showed that the building had not been inspected for ten years. | suggest sth Fossil records suggest that the region was covered in water until relatively recently. | exist, survive No record exists of a battle on this site. | go back The university records go bachồng as far as the 13th century.

PREPhường. in the ~(s) The historic agreement is preserved in the university records. | off/on the ~ Off the record, he told the interviewer what he thought of his colleagues. | ~ of a record of achievement | ~ on records on children"s progress

PHRASES access to lớn the records Under the law, every citizen has access khổng lồ their official records. | put/mix the record straight She called a press conference khổng lồ phối the record straight about her disappearance.

2 best result, highest level, etc.

ADJ. all-comers, club, course, national, Olympic, track, world | unbeaten, unbroken | long-standing Bob Beamon"s long-standing record for the long jump was eventually broken. | all-time | tốc độ

VERB + RECORD hold Who holds the 100 metre sprint record? | establish, phối She has just mix a new world record. | beat, break, shatter If she continues like this she could beat the record. | equal He has equalled the Olympic record.

RECORD + VERB stvà His mile record stood for twelve years. | fall

RECORD + NOUN book/books Bubka rewrote the pole-vault record books during his career. | attempt | breaker, holder | high, number Unemployment has reached a record high (= the highest level ever). There was a record number of candidates for the post.

PREPhường. ~ for These viewing figures are an all-time record for a single broadcast. | ~ with Lewis established a new world record with a time of 9.86 seconds.

PHRASES in record time I got lớn work in record time.

3 sb"s performance in a particular area

ADJ. past, traông xã | distinguished, enviable, excellent, exceptional, exemplary, fine, formidable, good, impressive sầu, magnificent, outstanding, proven, remarkable, chất lượng, unparalleled, unrivalled | abysmal, appalling, atrocious, bad, dismal, mediocre, poor, sorry | unenviable He has an unenviable record of ill-health. | satisfactory | consistent | clean, unblemished Apart from a parking fine ten years before, she had an unblemished driving record. | academic, educational, school | military | attendance The teacher spoke to her about her poor attendance record. | economic, environmental, human-rights the government"s economic record | disciplinary | criminal, police | accident, safety The airline"s accident record makes it among the safest.

VERB + RECORD have, possess | keep, maintain The company has maintained an accident-không tính tiền record since it started business.

RECORD + VERB show sth Her record shows that she is able to compete under great pressure. | compare with sth Our record compares favourably with that of any similar-sized company. | speak for itself When it comes lớn chất lượng, our record speaks for itself.

PREP. ~ among mỏi They have the worst human-rights record amuốn member countries. | ~ for He has an appalling record for dishonesty. | ~ in The igiảm giá khuyến mãi candidate will have sầu a proven track record in project management. | ~ on the government"s abysmal record on crime

PHRASES on past records On past records, she should have sầu no problem passing the exam. | on sb"s past record

4 music

ADJ. long-playing | gramophone | classical, jazz, pop | best-selling

VERB + RECORD cut, make | release They released their first record in 1963. | listen to, play, put on I"ll put on one of my favourite records.

RECORD + NOUN company, industry, label | producer | deal The b& signed their first record deal a year after forming. | collection | shop | library | player | sleeve

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Nơi Bán Cao Chè Vằng Giá Bao Nhiêu ? : Cao Chè Vẳng Lê Thị Mịch

anything (such as a document or a phonograph record or a photograph) providing permanent evidence of or information about past events

the film provided a valuable record of stage techniques

the number of wins versus losses & ties a team has had

at 9-0 they have the best record in their league

an extreme attainment; the best (or worst) performance ever attested (as in a sport)

he tied the Olympic record

coffee production last year broke all previous records

Chicago phối the homicide record

a document that can serve sầu as legal evidence of a transaction

they could find no record of the purchase

v.


Microsoft Computer Dictionary

n. A data structure that is a collection of fields (elements), each with its own name and type. Unlượt thích an array, whose elements all represent the same type of information and are accessed using an index, the elements of a record represent different types of information and are accessed by name. A record can be accessed as a collective unit of elements, or the elements can be accessed individually. See also array, data structure, type1 (definition 1).vb. To retain information, usually in a tệp tin.

English Synonym & Antonym Dictionary

records|recorded|recordingsyn.: chronicle enroll enter inscribe menu log mark down note post register tabulate write