CHƯƠNG I.

Bạn đang xem:

MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET Bài 1. Từ mạng máy tính đến mạng máy tính Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu internet Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên internet Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử CHƯƠNG II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA TIN HỌC Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính Bài 6. Tin học và xã hội CHƯƠNG III. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU Bài 7. Phần mềm trình chiếu Bài 8. Bài trình chiếu Bài 9. Màu sắc trên trang chiếu Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chiếu Bài 11. Tạo các hiệu ứng động CHƯƠNG IV. ĐA PHƯƠNG TIỆN Bài 12. Thông tin đa phương tiện Bài 13. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động
*

Sách giáo khoa Tin học Lớp 9 - dramrajani.com.vn Tổng hợp lý thuyết, bài tập, công thức và cách giải chi tiết tất cả bài tập Tin học Lớp 9 ngắn gọn, đầy đủ giúp các bạn học tập và ôn thi tốt
Danh sách bài giảng

● CHƯƠNG I. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

● Bài 1. Từ mạng máy tính đến mạng máy tính

● Câu 1. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 1. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Mạng máy tính là gì? Hãy nêu các lợi ích của mạng máy tính?

● Câu 2. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 2. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Mạng máy tính có mấy thành phần cơ bản? Các thành phần đó là gì?

● Câu 3. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 3. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng Lan và Wan?

● Câu 4. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 4. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa mạng có dây và mạng không có dây

● Câu 5. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 5. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy nêu một số thiết bị có thể kết nối vào mạng để trở thành tài nguyên dùng chung?

● Câu 6. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 6. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy cho biết sự khác nhau về vai trò của máy chủ và máy trạm trong mạng máy tính

● Câu 7. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 7. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Theo em các mạng dưới đây có thể sắp xếp vào loại nào?

● Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu internet

● Câu 1. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 1. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Internet là gì? Hãy cho biết một vài điểm khác biệt của mạng internet so với mạng Lan, mạng Wan

● Câu 2. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 2. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Liệt kê một số dịch vụ internet và cho biết lợi ích khi sử dụng các dịch vụ đó?

● Câu 3. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 3. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Sau khi sưu tầm được nhiều ảnh đẹp về quê hương em

● Câu 4. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 4. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Khi đặt mua vé xem một trận bóng đá em yêu thích qua internet, em đã sử dụng loại dịch vụ nào?

● Câu 5. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 5. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Dịch vụ nào của internet được nhiều người sử dụng nhất để xem thông tin

● Câu 6. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 6. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được mạng internet

● Câu 7. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 7. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Em hiểu thế nào về câu nói internet là mạng của các mạng máy tính?

● Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên internet

● Câu 1. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 1. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web

● Câu 2. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 2. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy trình bày các khái niệm địa chỉ của trang web, website và địa chỉ website

● Câu 3. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 3. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Em hiểu www là gì?

● Câu 4. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 4. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Để truy cập vào trang web em cần sử dụng phần mềm gì? Làm thế nào để truy cập được vào một trang web cụ thể

● Câu 5. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 5. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy cho biết mục đích và cách sử dụng máy tìm kiếm. Hãy kể tên một số máy tìm kiếm?

● Câu 6. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 6. Trang 26 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy nêu một số website mà em biết

● Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

● Câu 1. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 1. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Thư điện tử là gì? Hãy cho biết những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống

● Câu 2. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 2. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy mô tả mô hình hoạt động của thư điện tử, mô hình này có điểm gì khác và giống với mô hình thư truyền thống

● Câu 3. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 3. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, trước hết chúng ta cần phải làm gì

● Câu 4. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 4. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử

● Câu 5. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 5. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy giải thích phát biểu "mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu"

● Câu 6. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 6. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy liệt kê các thao tác làm việc với hộp thư điện tử

● Câu 7. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 7. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử:

● CHƯƠNG II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA TIN HỌC

● Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính

● Câu 1. Trang 52 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 1. Trang 52 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính?

● Câu 2. Trang 52 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 2. Trang 52 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy liệt kê các yếu tố ảnh hưởng tới sự an toàn thông tin máy tính

● Câu 3. Trang 52 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 3. Trang 52 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Nêu những tác hại của virut máy tính, các con đường lây lan của chúng và cách phòng tránh

● Bài 6. Tin học và xã hội

● Câu 1. Trang 63 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 1.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Diều Thuyền, Làm Con Diều Dạng Con Tàu Với Nhiều Cánh Buồm

Trang 63 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy chỉ ra các lợi ích mà tin học và máy tính có thể đem lại

● Câu 2. Trang 63 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 2. Trang 63 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Xã hội tin học hóa là gì? Tại sao ta nói xã hội tin học hóa là tiền đề cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức

● Câu 3. Trang 63 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 3. Trang 63 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Em hãy nêu những mặt trái của tin học máy tính

● Câu 4. Trang 63 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 4. Trang 63 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Tại sao cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với môi trường thông tin đưa lên mạng và internet

● CHƯƠNG III. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU

● Bài 7. Phần mềm trình chiếu

● Câu 1. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 1. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Ngoài bảng viết và hình vẽ, hãy liệt kê thêm một số công cụ hỗ trợ trình bày mà em biết?

● Câu 2. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 2. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy cho biết hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu

● Câu 3. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 3. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy liệt kê những điểm giống nhau và khác nhau giữa màn hình làm việc của Word và màn hình làm việc của Powerpoint

● Câu 4. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 4. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Nêu một vài ứng dụng của phần mềm trình chiếu

● Câu 5. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 5. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Nếu thầy cô sử dụng bài giảng điện tử để giảng bài

● Bài 8. Bài trình chiếu

● Câu 1. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 1. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Thành phần cơ bản của một bài trình chiếu là gì?

● Câu 2. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 2. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy nêu tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu

● Câu 3. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 3. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu

● Câu 4. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 4. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Khung văn bản trên trang chiếu là gì?

● Câu 5. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 5. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy sưu tầm về thắng cảnh quê hương em để chuẩn bị cho các bài tập sau:

● Bài 9. Màu sắc trên trang chiếu

● Câu 1. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 1. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Nêu tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu

● Câu 2. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 2. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu trong một bài trình chiếu được không

● Câu 3. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 3. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy so sánh các khả năng định dạng văn bản của Powerpoint và của Word và cho nhận xét

● Câu 4. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 4. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu có sẵn là gì?

● Câu 5. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 5. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy nêu các bước cơ bản để tạo một bài trình chiếu bằng phần mềm trình chiếu

● Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chiếu

● Câu 1. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 1. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu

● Câu 2. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 2. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu

● Câu 3. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 3. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu

● Câu 4. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 4. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, em thấy một hình ảnh che lấp một phần của ảnh kia. tại sao

● Câu 5. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 5. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Tạo bài trình chiếu gốm các trang chiếu với màu nền khác nhau tương tự như hình 76 bằng cách sử dụng mẫu

● Câu 6. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 6. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Trên cơ sở các nội dung và hình ảnh đã sưu tầm được về các thắng cảnh quê hương em

● Bài 11. Tạo các hiệu ứng động

● Câu 1. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 1. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là gì?

● Câu 2. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 2. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Em có thể đặt hiệu ứng để các trang chiếu tự động được hiển thị lần lượt

● Câu 3. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 3. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Em áp dụng các hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu bằng lệnh nào?

● Câu 4. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 4. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy nêu một số điểm cần tránh khi tạo nội dung cho bài trình chiếu

● Câu 5. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 5. Trang 107 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Tạo các hiệu ứng động cho bài trình chiếu các thắng cảnh quê hương em

● CHƯƠNG IV. ĐA PHƯƠNG TIỆN

● Bài 12. Thông tin đa phương tiện

● Câu 1. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 1. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Đa phương tiện là gì? Hãy nêu một số ví dụ về đa phương tiện

● Câu 2. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 2. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện

● Câu 3. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 3. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện

● Câu 4. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 4. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy liệt kê một số phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để tạo thông tin dạng văn bản

● Câu 5. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 5. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống

● Câu 6. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 6. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Giả sử em vừa đọc bài thơ được soạn bằng phần mềm soạn thảo văn bản

● Bài 13. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

● Câu 1. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 1. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động

● Câu 2. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 2. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif

● Câu 3. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 3. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Hãy nên tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame và insert Frame

● Câu 4. Trang 138 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Câu 4. Trang 138 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie Gif em có thể đặt