Telescopic Là Gì

telescopic tức thị gì, có mang, các sử dụng với ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phạt âm telescopic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telescopic.

Bạn đang xem: Telescopic là gì


Từ điển Anh Việt

telescopic

/,telis"kɔpik/ (telescopical) /,telis"kɔpik/

* tính từ

(thuộc) kính thiên văn

chỉ bắt gặp được qua kính thiên văn

a telescopic star: ngôi sao sáng chỉ nhìn thấy được qua kính thiên văn

lồng vào với nhau, kiểu ống lồng

the three telescopic legs of the photographic apparatus: tía chân vẻ bên ngoài ống lồng nhau của máy chụp ảnh

(thông tục) thu gọn gàng lại, thâu tóm, nthêm gọn

a telescopic view of the situation: nắm tắt tình hình

telescopic

(thuộc) kính thiên văn


Từ điển Anh Việt - Chulặng ngành

telescopic

* kỹ thuật

co rút được

kính thiên văn

lồng nhau

ống kính mở rộng

ống lồng

cơ khí & công trình:

co duỗi được

xây dựng:

kính viễn vọng

điện lạnh:

viễn vọng (kiểu) ống nối lồng


Từ điển Anh Anh - Wordnet

telescopic

visible only with a telescope

a bright star with a telescopic companion

capable of discerning distant objects

a telescopic eye

telescopic vision

having parts that slide one within another

a telescopic antenna

a telescopic drinking cup


*

*

*

*

Sử dụng phím để đưa nhỏ trỏ vào ô kiếm tìm kiếm và nhằm ra khỏi.Nhập trường đoản cú bắt buộc tìm kiếm vào ô tìm kiếm tìm và coi những từ được lưu ý chỉ ra bên dưới.khi bé trỏ đang bên trong ô kiếm tìm kiếm,thực hiện phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> nhằm dịch rời thân những từ được lưu ý.Sau kia nhận (một lượt nữa) để xem chi tiết từ bỏ đó.

Xem thêm: Cách Sao Lưu Dữ Liệu Misa 2019, Sao Lưu Dữ Liệu


Nhấp con chuột ô search kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập tự đề xuất search vào ô kiếm tìm kiếm và xem các trường đoản cú được nhắc nhở hiển thị bên dưới.Nhấp con chuột vào từ muốn coi.
Nếu nhập từ khóa quá nlắp bạn sẽ ko bắt gặp từ bạn có nhu cầu tìm kiếm trong danh sách gợi nhắc,lúc ấy bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau nhằm hiển thị từ bỏ đúng đắn.