TEMPTING LÀ GÌ

Because we can easily fall prey to the machinations of Satung, who is a master in making what is wrong appear desirable, as he did when tempting Eve. —2 Corinthians 11:14; 1 Timothy 2:14.

Bạn đang xem: Tempting là gì


Bởi vì chưng chúng ta dễ mắc mồi nhử của Sa-rã, là người siêu lão luyện vào Việc làm phần đông điều không đúng trái trông dường như cuốn hút, nhỏng hắn sẽ làm khi cám dỗ Ê-va.—2 Cô-rinh-đánh 11:14; 1 Ti-mô-thê 2:14.
If we implore hyên not khổng lồ allow us to fail when we are tempted, he will help us so that we are not overreached by Satan, “the wicked one.”
Nếu van vỉ Ngài chớ để chúng ta bị sa vào cám dỗ, Ngài sẽ giúp mức độ hầu họ không biến thành Sa-chảy, tức “kẻ ác”, vượt qua.
But God is faithful, and he will not let you be tempted beyond what you can bear, but along with the temptation he will also make the way out in order for you to lớn be able to lớn endure it.” —1 Corinthians 10:13.
Đức Chúa Ttránh là thành-tín, Ngài chẳng hề mang đến anh em bị cám-dỗ quá mức độ bản thân đâu; nhưng vào sự cám-dỗ, Ngài cũng mở lối mang đến ra khỏi, nhằm bạn bè có thể Chịu đựng được”.—1 Cô-rinh-sơn 10:13.
(Psalm 1:1, 2) Also, the Gospel recorded by Matthew tells us that when Jesus Christ rejected Satan’s efforts to tempt Hlặng, He quoted from the inspired Hebrew Scriptures, saying: “It is written, ‘Man must live sầu, not on bread alone, but on every utterance coming forth through Jehovah’s mouth.’”
Cũng vậy, sách Phúc âm của Ma-thi-ơ trần thuật rằng lúc Giê-su Christ bác bỏ quăng quật những nỗ lực của Sa-tan để cám dỗ ngài, ngài trích Kinh-thánh được soi dẫn phần giờ đồng hồ Hê-bơ-rơ với nói: “Có lời chxay rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ vào bánh cơ mà thôi, song nhờ vào những lời nói ra từ bỏ mồm Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4).
The use of artificial lures to lớn fool and catch a fish is an example of the way Lucifer often tempts, deceives, and tries lớn ensnare us.
Việc áp dụng mồi trả nhằm lừa bắt một con cá là 1 trong những ví dụ về phong thái Lu Xi Phe thường cám dỗ, lừa lật và nỗ lực gài bẫy họ.
Though we may not be able khổng lồ change jobs, there may be other ways lớn remove sầu ourselves from tempting circumstances.
(1 Corinthians 10:13) We can pray that Jehovah lead us so that we are not tempted beyond what we can bear và that he provide a way of escape when we are sorely distressed.
Chúng ta rất có thể cầu nguyện Đức Giê-hô-va hướng dẫn bọn họ để không biến thành cám dỗ vượt sức chịu đựng cùng nhằm Ngài hỗ trợ một lối thoát lúc bọn họ bị gian nguy.
But God is faithful, và he will not let you be tempted beyond what you can bear, but along with the temptation he will also make the way out in order for you to lớn be able khổng lồ endure it.”—1 Corinthians 10:13.

Xem thêm: Mỹ, Nga Hé Lộ Ảnh Máy Bay Chiến Đấu Su, Máy Bay Ném Bom Tu


Đức Chúa Ttách là thành-tín, Ngài chẳng hề đến bằng hữu bị cám-dỗ quá sức mình đâu; dẫu vậy vào sự cám-dỗ, Ngài cũng msống đường cho thoát khỏi, để anh em có thể Chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13).
After filling your nose with the tantalizing odors and your eyes with the appealing colors, you might be tempted to lớn taste the succulent food.
+ But God is faithful, và he will not let you be tempted beyond what you can bear,+ but along with the temptation he will also make the way out so that you may be able lớn endure it.
+ Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là đấng trung tín, ngài sẽ không còn để bằng hữu bị cám dỗ quá mức độ bản thân,+ nhưng mà đã mở lối thoát, hầu anh em có thể Chịu đựng trong khi bị cám dỗ.
When Potiphar’s wife tempted Joseph to lớn engage in sexual immorality with her, he firmly refused and stated: “How could I commit this great badness and actually sin against God?”
lúc vợ của Phô-ti-pha cám dỗ Giô-sép để cùng bà có tác dụng chuyện vô luân, Giô-snghiền nhất thiết từ chối cùng nói: “Thế làm sao tôi dám làm cho điều đại-ác nhường nhịn ấy, cơ mà tội vạ thuộc Đức Chúa Ttách sao?”
There may be those of you who are tempted khổng lồ disregard or dismiss the standards in For the Strength of Youth.
cũng có thể có những người trong các em bị cám dỗ để triển khai ngơ tuyệt làm lơ các tiêu chuẩn chỉnh trong sách Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Tphải chăng.
If you are tempted to lớn feel that climbing the social ladder is the way to lớn security, ask yourself: ‘Who on the ladder is actually at the point of real security?
Nếu các bạn bao gồm khuynh hướng cho là câu hỏi trèo lên nấc thang thôn hội mang đến sự an ổn định, hãy từ bỏ hỏi: ‘Ai nghỉ ngơi bên trên nút thang xã hội đã thiệt sự an ổn?
3 And it came khổng lồ pass that the people began to lớn wax svào in wickedness & abominations; & they did not believe sầu that there should be any more signs or wonders given; & Sachảy did ago about, leading away the hearts of the people, tempting them and causing them that they should bởi vì great wickedness in the land.
3 Và chuyện rằng, dân chúng bước đầu lớn mạnh trong những điều tà ác với khả ố; và chúng ta không tin là sẽ có được rất nhiều điềm triệu cùng điều kỳ diệu làm sao nữa được ban ra; với Sa Tan đang ađi mọi nơi, dẫn dắt trái tyên dân bọn chúng đi lạc hướng, và quyến rủ bọn họ và khiến cho bọn họ làm nhiều điều tà ác khổng lồ trong xđọng.
Sometimes you might be tempted khổng lồ think as I did from time to lớn time in my youth: “The way things are going, the world’s going lớn be over with.
Đôi khi những em có thể bị cám dỗ nhằm xem xét y hệt như tôi sẽ thỉnh thoảng suy xét lúc còn trẻ: “Vì quả đât đang tiến triển Theo phong cách hiện nay, thì tận vắt đang đến vị trí rồi.
4 Em hoàn toàn có thể bị cám dỗ vị cạm mồi nhử của hoạt động thể thao được tổ chức triển khai tại trường tốt họp phương diện vui chơi và giải trí thân bạn bè.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M