Tên tiếng việt dịch sang tiếng nhật

Tên tiếng Nhật của người sử dụng là gì? Chuyển thay tên giờ đồng hồ Việt quý phái Tiếng Nhật cực chuẩn
Bạn đang xem: Tên tiếng việt dịch sang tiếng nhật

Cách mnghỉ ngơi tài khoản ngân hàng sống Nhật Bản từ A-Z 2021 Hướng dẫn phương pháp phỏng vấn đi Japan khẳng định đỗ 2021 3 phương pháp thanh khô toán thù ko dùng chi phí khía cạnh ngơi nghỉ Nhật Bản 2021 Những điều chúng ta cần biết Khi mướn nhà tại Nhật 2021 Hành trang du học Nhật Bản của du học viên Japan 2021

Bạn đang biết tên với bọn họ của chính bản thân mình vào tiếng Nhật là gì chưa? Nhất là phần đa ai có dự định mang lại Nhật xuất xắc ái mộ văn hóa truyền thống Japan. Các chúng ta đã từng có lần test tra qua mạng bởi phiên âm cơ mà không có thể kết quả? Hi vọng nội dung bài viết khiến cho bạn phát âm cùng viết thương hiệu mình đúng đắn nhất:

*

Người Nhật nói riêng 1 bảng chữ cái カタカナ(Katakana ) dùng để phiên âm giờ đồng hồ ngoại quốc. Việc dịch tên giờ Việt sang trọng tiếng Nhật trọn vẹn cần sử dụng bảng chữ cái Katakamãng cầu, tùy thuộc vào bí quyết hiểu với bí quyết nghĩ của từng fan cơ mà gồm những cách chuyển đổi tên giờ đồng hồ Việt thanh lịch tiếng Nhật khác nhau.

Xem thêm: Cách Chuyển Font Vni-Times Sang Unicode, Cách Chuyển Font Chữ Vni


Xem thêm: 40+ Cách Làm Thiệp Sinh Nhật Handmade, Tự Làm Thiệp Sinh Nhật Handmade Đơn Giản


Chẳng hạn, cùng rất thương hiệu Nghia, cơ mà có nhiều bạn đã gọi thành ギア, một trong những tín đồ khác lại hiểu thành ニア

Sau đây là một số cách thức thay đổi tên tiếng Việt quý phái tiếng Nhật rất chuẩn:

Với nguan tâm thì gửi tương đương: a, i, o, u -> ア, イ、オ、イ

Với phú âm, các bạn chuyển ở mặt hàng tương ứng: b -> Hàng バ, ví dụ Ba -> バー, Bình -> ビン,… m -> Hàng マ, ví dụ Man -> マン,…

Đối cùng với prúc âm đứng cuối: c, k, ch -> ック, ví dụ tên Đức đang chuyển thành ドゥック,… n, nh, ng-> ン, ví dụ Ban -> バン, Thanh khô -> タン,… m -> ム, ví dụ: Trâm -> チャム,… p -> ップ, ví dụ: Pháp -> ファップ, Mập -> マップ,… t -> ット, ví dụ: Phát -> ファット,…. Việc thay đổi thương hiệu tự giờ đồng hồ Việt thanh lịch thương hiệu giờ đồng hồ Nhật bởi katakamãng cầu thực chất là việc lưu lại bí quyết đọc thương hiệu đó trong giờ Nhật. Sau đây là một vài mẫu mã chúng ta và tên được đưa thanh lịch tiếng Nhật.

A An / Ân アン (an) Ái アイ(ai) Anh / Ảnh / Ánh アイン (ain) Âu アーウ (a-u)

C Can / Căn / Cán cấn カン (kan) Cảnh/ Cánh/ Canh カイン (kain) Cao カオ (kao) Cẩm/ cam / cầm cố カム (kamu) Cát カット (katto) Công コン (kon) Cúc クック (kukku) Cương / Cường クオン (kuon) Châu チャウ (chau) Chu ヅ (du) Chung チュン(chun) Chi / Tri チー (chi-) Chiến : チェン (chixen)

G Gnóng グアム (guamu) Giang ヅアン (duan)/ジアーン (jia-n) Gia ジャ(ja)

H Hà/ Hạ ハ (ha) Hàn / Hân/ Hán ハン (han) Hai/ Hải ハイ (hai) Hạnh ハン (han) / ハイン (hain) Hậu ホウ (hou) Hào/ Hạo / Hảo ハオ (hao) Hiền / Hiển ヒエン (hien) Hiếu ヒエウ(hieu) Hiệp ヒエップ (hieppu) Hoa / Hoà / Hoá / Hỏa / Họa ホア (hoa) Học ホック (hokku) Hoài ホアイ (hoai) Hoan / Hoàn / Hoàng ホアン / ホーアン (hoan) Hồ ホ (ho) Hồng ホン (hon) Hợp ホップ (hoppu) Hữu フュ (fu) Huệ/ Huê / Huế フエ(fue) Huy フィ (fi) Hùng / Hưng フン/ホウン (fun/ Houn) Huyên ổn / Huyền フェン/ホウエン (fen (houen) Huỳnh フイン (fin) Hương/ Hường ホウオン (houon)

K – KH Kiêm / Kiểm キエム (kiemu) Kiệt キエット (kietto) Kiều キイエウ (kieu) Kyên ổn キム (kimu) Kỳ / Kỷ / Kỵ キ (ki) Knhì / Khải カーイ / クアイ (ka-i / kuai) Kkhô hanh / Khánh カイン / ハイン (kain / hain) Khang クーアン (ku-an) Khổng コン (kon) Khôi コイ / コーイ / コイー (koi) Khương クゥン (kuxon) Khuê クエ (kue) Khoa クォア (kuxoa)

L Lan ラン (ran) Lập ラップ (rappu) Lành / Lãnh ライン(rain) Lai / Lai / Lài :ライ (rai) Lâm/ Lam ラム (ramu) Lê / Lễ / Lệ レ (re) Linh/ Lĩnh リン (rin) Liễu リエウ (rieu) Liên リエン (rien) Loan ロアン (roan) Long ロン (ron) Lộc ロック (roku) Lụa / Lúa ルア (rua) Luân / Luận ルアン (ruan) Lương / Lượng ルオン (ruon) Lưu / Lựu リュ (ryu) Luyến/ Luyện ルーェン(ru-xen) Lục ルック(rukku) Ly / Lý リ (ri)

N – NH Nam – ナム(namu) Nga / Nkê ガー/グア (ga/ gua) Ngân / Ngần ガン (gan) Nghi ギー(gi-) Nghĩa ギエ (gie) Nghiêm ギエム (giemu) Ngọc ゴック (gokku) Ngô ゴー (go) Nguyễn / Nguyên ổn グエン (guen) Nguyệt グエット (guetto) Nhã ニャ (nya) Nhân / Nhẫn / Nhàn ニャン (niyan) Nhật / Nhất ニャット (niyatto) Nhi / Nhỉ ニー (ni-) Nhung ヌウン (nuun) Nlỗi / Nhu ヌー (nu-) Nông ノオン (noon) Nữ ヌ (nu)

S Sam / Sâm サム samu Sơn ソン (son) Song ソーン (so-n) Sinc シン (shin)

Tr Tkiểm tra チャ/ ツア (cha/ tsua) Trang / Tvắt チャン/ ツアン (chan/ tsuan) Trân / Trần チャン/ ツアン (chan/ tsuan) Trâm (チャム(chamu) Trí/ Chi/ Tri チー (chi-) Triển : チエン (chien) Triết チエット (chietto) Trọng チョン (chon) Triệu チエウ (chieu) Trinh/ Trịnh/ Trình チン (chin) Trung ツーン (tsu-n) Trúc ツック tsukku Trương / Trường チュオン (chuon)

V Văn/ Vận/ Vân ヴァン (van) Vĩnh/ Vinh ヴィン(vinn) Vi/ Vĩ ヴィ (vi) Việt/Viết ヴィエット(vietto) Võ ヴォ(vo) Vũ ヴー (vu-) Vui ヴーイ (vui) Vương/ Vượng/ Vường ヴオン (vuon)

B Ba / Bá バ (ba) Bạch / Bách バック (bakku) Bành バン (ban) Bao / Bảo バオ (bao) Ban / Băng / Bằng バン (ban) Bế ベ (be) Bích ビック (bikku) Bình ビン (bin) Bông ボン (bon) Bùi ブイ (bui)

D – Đ Danh / Dân ヅアン (duan) Đức ドゥック (dwukku) Diễm ジエム (jiemu) Diễn / Dien ジエン (jien) Điểm / Điềm ディエム (diemu) Diệu ジエウ (jieu) Doãn ゾアン (doan) Duẩn ヅアン (duan) Dung / Dũng ズン (zun) Duy ヅウィ (duui) Dư / Dự ズ (zu) Duim / Duyền ヅエン (Duen) Duyệt ヅエット (duetto) Dương ヅオン (duon) Đại ダイ (dai) Đàm / Đảm / Đam ダム (damu) Đan/ Đàn/ Đán / Đản ダン (dan) Đào ダオ (dao) Đậu ダオウ (daou) Đạt ダット (datto) Đang/ Đăng/ Đặng /Đằng ダン (dan) Đinh/ Đình/ Định ディン (dhin) Đoan / Đoàn ドアン (doan) Đỗ ドー (do-)

M Mạc / Mác マク (makku) Mai マイ (mai) Mạnh マイン (main) Mẫn マン (man) Minc ミン (min) My / Mỹ ミ / ミー (mi)

O Oanh オアン (oan)

P Phạm ファム (famu) Phan / Phạn ファン (fan) Phát ファット (fatto) Phi / Phí フィ (fi) Phú フー (fu) Phúc フック (fukku) Phùng フン (fun) Phương フオン (fuon) Phước フォック(fokku) Phong / Phòng / Pđợi フォン (fon)

Q Quân / Quang / Quảng クアン (kuan) Quách クァック(kuxakkau Quế クエ (kue) Quốc コック/ コク (kokku / koku) Quý / Quy / Quỳ クイ (kui) Quỳnh クーイン/クイン (kuin) Quyên/ Quyền クェン (kuxen) Quyết クエット (kuetto)

T Tài / Tại タイ (tai) Tân / Tấn : タン (tan) Tâm : タム (tamu) Tiếp / Tiệp : ティエップ (thieppu) Tiến / Tiên/ Tiển ティエン (thien) Tỷ/ tỉ / ti ティ (thi) Tin/ Tín ティン(thin) Tiêu/ Tiều/ Tiếu/ Tiếu ティエウ (thieu) Tống トン (ton) Toan / Toàn / Toán thù / Toản : トゥアン (twuan) Tú ツー/ トゥ (Toxu) Tuân / Tuấn トゥアン(twuan) Tuệ トゥエ(twue) Tuyên/ Tuyền トゥエン(twuen) Tùng トゥン (twunn) Tuyết トゥエット (twuetto) Tường/ Tưởng トゥオン (toxuon)

TH Thái タイ (tai) Thân タン (tan) Thanh/ Thành / Thạnh タイン/ タン (tain/ tan) Thạch タック(takku) Thăng / Thắng タン (tan) Thắm/Thđộ ẩm : タム (tamu) Thao/ Thạo/ Thạo/ Thảo タオ (tao) Thoa : トーア/トア to-a / (toa) Thoan/ Thoản トアン (toan) Thoại トアイ (toai) Thị / Thi/ Thy ティ/ティー (thi/ thi-) Thinch / Thịnh ティン(thin) Thiệp ティエップ (thieppu) Thiên/ Thiện nay ティエン (thien) Thích ティック (thikku) Thọ/ thơ/ tho トー (to-) Thông/ Thống トーン (to-n) Thu/ Thú トゥー (tou-) Thục トウック (toukku) Thuận/ Tuân トゥアン (toxuan) Thuy/ Thùy/ Thuý/ Thụy トゥイ (toui) Thuỷ トゥイ (toui) Thỏng トゥー (tou-) Tmùi hương / Thường トゥオン (toxuon)

U Uông ウオン (uon) Ứng/ Ưng ウン (un) Uyên/ Uyển : ウエン (uen)

X Xuân/Xoan スアン (suan) Xuyến/ Xuyên : スエン (suen)

Y Y/ Ỷ/ Ý イー(i-) Yên/ Yến イェン (ixen)

Cách thực hiện khôn xiết đơn giản và dễ dàng, các bạn chỉ việc ghxay số đông trường đoản cú tên bản thân vào với nhau. lấy ví dụ thương hiệu mình là Hồng Mai, bản thân vẫn search cùng gồm cái thương hiệu sau:


Chuyên mục: Blogs