Tham luận về công tác đoàn tham gia xây dựng đảng


Tại Đại hội chi bộ Cung Văn hóa LĐHN Việt - Tiệp

nhiệm kỳ 2017 -2020

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

- Kính thưa Đại hội!

Sau khi nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới, tôi xin bày tỏ sự nhất cao với bản báo cáo do đồng chí Bí thư chi bộ đã trình bày. Để làm rõ hơn kết quả đạt được và bổ sung vào báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ qua. Được sự phân công của Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin phát biểu tham luận với Đại hội về “Vai trò của đoàn thể chính trị tham gia công tác xây dựng Đảng tại Cung Văn hóa”.

Bạn đang xem: Tham luận về công tác đoàn tham gia xây dựng đảng

Kính thưa Đại hội!

Cung Văn hóa LĐHN Việt - Tiệp là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu trực thuộc LĐLĐ thành phố Hải Phòng, có chức năng là trung tâm hoạt động VHVN, TDTT; tập hợp, tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ; bồi dưỡng nghiệp vụ và hạt nhân cho phong trào cơ sở; thu hút CNVCLĐ và nhân dân đến vui chơi, giải trí, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa.

Mô hình hoạt động của các đoàn thể tại Cung Văn hóa gồm có: Công đoàn cơ sở thành viên, Phân đoàn thanh niên và chi Hội Cựu chiến binh. Trong đó, Công đoàn CSTV Cung Văn hóa quản lý 6 tổ công đoàn, với 62 đoàn viên. Hoạt động của tổ chức Công đoàn trong nhiều năm qua được đánh giá là hoạt động hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. Tính đến tháng 6/2017, Chi ủy đã phối hợp chỉ đạo Đại hội Chi đoàn cơ quan và Hội Cựu chiến binh cơ quan LĐLĐ thành phố, đồng thời chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn CSTV Cung Văn hóa nhiệm kỳ 2017 - 2022 góp phần xây dựng các tổ chức cũng như chi bộ ngày càng vững mạnh.

Trong những năm qua, Công đoàn CSTV Cung Văn hóa thể hiện rõ vai trò và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, như: Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước của cơ quan; giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ trong hoạt động chuyên môn…Bên cạnh đó, công tác tham gia xây dựng Đảng vững mạnh được BCH Công đoàn và các tổ công đoàn luôn xác định và thực hiện thường xuyên. Các đoàn thể chính trị, trong đó có công đoàn luôn xác định phải xây dựng tổ chức mình: Mạnh về tư tưởng, mạnh về tổ chức và mạnh về phong trào. Chính vì vậy, Công đoàn luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để đoàn viên công đoàn ngày càng hiểu sâu về Đảng, về bản chất và sứ mệnh của giai cấp công nhân, đóng góp ý kiến cho Đảng, tự phê bình và phê bình, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". ..

Trong nhiệm kỳ qua, công tác tham gia xây dựng Đảng đã có nhiều tiến bộ, tập trung thực hiện các giải pháp trong bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, tổ chức Công đoàn đã giới thiệu 6 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã có 02 đồng chí được kết nạp, đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 2 đảng viên dự bị, 2 quần chúng ưu tú làm hồ sơ phát triển Đảng, 04 đoàn viên tiêu biểu được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp đảng viên mới và 03 đồng chí được cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị. Năm 2016, Công đoàn phối hợp với chuyên môn đề nghị LĐLĐ thành phố xét chuyển biên chế khung cho 6 đồng chí, những điều này đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng. Đồng thời, thông qua các hoạt động, Công đoàn Cung Văn hóa đã tích cực vận động đoàn viên gương mẫu đi đầu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng về giai cấp công nhân...thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan.

Các hoạt động phong trào thi đua được đẩy mạnh, như: Phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo được phát huy, hàng năm có hàng chục sáng kiến, giải pháp cải thiện, thực hiện nhiệm vụ của Cung Văn hóa ngày một hiệu quả hơn; Phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà được duy trì thường xuyên, tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày gia đình Việt Nam… với nhiều hình thức, nội dung phong phú như: Sinh hoạt truyền thống, nghe nói chuyện chuyên đề, tổ chức tham quan du lịch, khám sức khỏe định kỳ, tham gia các buổi tập huấn... Các phong trào VHVN-TDTT được phát huy và là thế mạnh của Công đoàn CVH.

Tuy nhiên, hoạt động của các đoàn thể nói chung và Công đoàn Cung Văn hóa nói riêng hiện nay vẫn còn một số hạn chế như:

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt diễn biến tư tưởng tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để đề xuất với tổ chức đảng có lúc chưa kịp thời;

- Sinh hoạt của các Tổ Công đoàn chưa được đều, nội dung sinh hoạt chưa được đổi mới và chậm sáng tạo.

Kính thưa Đại hội!

Mặc dù, trong những năm qua Cung Văn hóa có nhiều biến động, khó khăn và thách thức. Song, được sự lãnh đạo của Chi bộ và Ban Giám đốc các hoạt động chuyên môn đã dần được cải thiện và ngày càng phát triển, giúp cho tư tưởng cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ luôn ổn định, đồng lòng cùng lãnh đạo cơ quan vượt những khó khăn tạm thời để xây dựng Cung Văn hóa ngày càng phát triển xứng tầm vị thế của thành phố Cảng.

Xem thêm: Cách Trang Điểm Mắt Lồi Sưng Húp Và Hàm Hô, Hướng Dẫn Trang Điểm Cho Mắt Lồi

Để góp phần tham gia công tác xây dựng Đảng tại Cung Văn hóa ngày càng vững mạnh tôi đề nghị tập trung làm tốt một số giải pháp sau:

Một là, đối với Chi ủy tiếp tục phân công các đồng chí trong Chi uỷ phụ trách theo dõi, đôn đốc hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan. Coi việc chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể là một nội dung trong chương trình công tác thường xuyên của các cấp uỷ Đảng. Chỉ đạo chặt chẽ công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức đoàn thể, coi trọng việc phát huy vai trò và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình kế hoạch hoạt động của Cung Văn hóa. Đồng thời Chi ủy lãnh đạo các tổ chức đoàn thể bằng chủ trương, bằng sự gương mẫu của đảng viên, sự định hướng đúng đắn cho hoạt động của các tổ chức đoàn thể chứ không thể bằng mệnh lệnh, áp đặt…

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Công đoàn cho đoàn viên gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và nâng cao nhận thức đoàn viên về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và các đoàn thể chính trị của CVH trong công tác xây dựng Đảng.

Ba là, tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn Cung Văn hóa thật sự vững mạnh, trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự là người bạn tin cậy của đoàn viên, nơi chia sẻ tâm tư nguyện vọng của đoàn viên.

Bốn là, tích cực nâng cao trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, từ đó chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác phát triển đảng viên.

Năm là, Các tổ chức đoàn thể chính trị Cung VH thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của đoàn viên và xu thế phát triển của các tổ chức trong tình hình mới.

Với niềm tin tưởng và khí thế mới của Đại hội chi bộ Cung Văn hóa, trong nhiệm kỳ tới hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị nói chung trong cơ quan, đặc biệt là hoạt động của tổ chức Công đoàn chắc chắn sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội chi bộ Cung Văn hóa đề ra./.