Thẩm Phán Tiếng Anh Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Thẩm phán tiếng anh là gì

*
*
*

thẩm phán
*

thẩm phán noun judge
adjudicatorjudgethẩm phán chuyên án: ad hoc judgethẩm phán dự khuyết: deputy judgethẩm phán sơ thẩm: trial judgethẩm phán tòa sơ thẩm: judge of First Instancejusticethẩm phán tòa hòa giải: justice of the peacemagistratechức vị thẩm phánmagistracy (the...)chức vụ thẩm phánmagistracyđoàn thẩm phánjudiciarylệnh của thẩm phánjudgement orderlệnh của thẩm phánjudge"s ordernhiệm kỳ thẩm phánmagistracynhiệm kỳ thẩm phánmagistracy (the...)thẩm phán đoànmagistracythẩm phán đoànmagistracy (the...)thẩm phán tòa sơ thẩmjudgement of First Instanceý kiến nêu ra trước thẩm phán hoặc bồi thẩm đoànsubmission

Xem thêm: Cách Sử Dụng Cân Tiểu Ly Là Gì ? Những Lưu Ý Khi Sử Dụng Cân Tiểu Ly Cân Tiểu

*

*

*

người có chức vụ của cơ quan tòa án được bổ nhiệm theo trình tự luật định, thực hiện chức năng xét xử các vụ án. Theo quy định của Luật tổ chức tòa án nhân dân, TP phải có các tiêu chuẩn sau: Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt, liêm khiết và trung thực, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, có trình độ cử nhân luật và đã được đào tạo về nghiệp vụ xét xử, có thời gian làm công tác thực tiễn theo quy định của pháp luật, có năng lực làm công tác xét xử, có sức khoẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm TP.

TP chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình và phải giữ bí mật công tác theo quy định của pháp luật; nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lí kỉ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. TP trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình mà gây thiệt hại, thì toà án nơi TP đó thực hiện nhiệm vụ xét xử phải có trách nhiệm bồi thường và TP đã gây thiệt hại có trách nhiệm bồi hoàn cho toà án theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn cụ thể của TP của toà án mỗi cấp, thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức TP, miễn nhiệm, bãi nhiệm hội thẩm, quyền và nghĩa vụ của TP, do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định.


- d. Người chuyên làm công tác xét xử các vụ án. Thẩm phán toà án nhân dân huyện. Ngồi ghế thẩm phán.

hd. Viên chức của tòa án có nhiệm vụ điều tra, hòa giải, truy tố hay xét xử các vụ án. Thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh.

Công dân Việt Nam được chủ tịch nước bổ nhiệm để làm nhiệm vụ xét xử các vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án, cấp mà người ấy được bổ nhiệm. Người được bổ nhiệm làm thẩm phán được hội đồng tuyền chọn thẩm phán đề nghị sau khi xem xét đủ các tiêu chuẩn sau đây: - Trung thành với tổ quốc. - Có phẩm chất, đạo đức liêm khiết và trung thực, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. - Có trình độ pháp lý: cao đẳng tòa án hoặc đại học luật. - Có năng lực xét xử các vụ án thuộc thẩm quyền của cấp tòa án được bổ nhiệm. Tiêu biểu về thời gian công tác pháp luật là: - 8 năm trở lên đối với người được tuyển chọn làm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương. - 6 năm trở lên đối với người được tuyển chọn làm thẩm phán tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương, tòa án quân sự quân khu và tương đương. - 4 năm trở lên đối với người được tuyển chọn làm thẩm phán tòa án nhân dân quận, huyện và tương đương, tòa án quân sự khu vực. Riêng đối với thẩm phán các tòa án quân sự, ngoài các tiêu chuẩn trên phải là sĩ quan quân đội tại ngũ.