Thời Đại Việt

Dưới trên đây công ty chúng tôi giới thiệu Bảng so sánh các triều đại toàn quốc với năm dương lịch và các triều đại Trung Quốc là nước trơn giềng gồm dục tình cùng với lịch sử toàn nước nhằm độc giả tham khảo.

Bạn đang xem: Thời đại việt

Tmê mẩn khảo thêm Biểu đồ vật những nhân trang bị lịch sử theo loại thời gian Triều đại Việt Nam  Niên hiệu toàn nước Âm định kỳ Dương lịch  Niên hiệu Trung Hoa Triều đại Trung Hoa
I. HỌ HỒNG BÀNG (2000 NĂM TCN) QUỐC HIỆU VĂN LANG, KINH ĐÔ PHONG CHÂU
Kinh Dương VươngLạc Long QuânHùng Vương 18 đời   2000 năm ngoái Công nguyên   Phục Hi
II. NHÀ THỤC (257T-208TCN) 50 NĂM, QUỐC HIỆU ÂU LẠC, KINH ĐÔ PHONG KHÊ (CỔ LOA, HUYỆN ĐÔNG ANH HÀ NỘI)
Thục PhánAn Dương Vương An Dương Vương Giáp Thìn 257 - 208 TCN Năm lắp thêm 58 (từ 246 – 210 TCN) từ bỏ 246 – 210 (Cơ Diên) Tần Thuỷ Hoàng (Doanh Chính)
III. PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC ĐÔ HỘ LẦN THỨ NHẤTNHÀ TRIỆU (107 – 111 TCN) 97 NĂM , QUỐC HIỆU NAM VIỆT, KINH ĐÔ PHIÊN NGUNG (GẦN QUẢNG CHÂU, TRUNG QUỐC)
1. Triệu Vũ Vương (Triệu Đà)   Giáp Ngọ 207 - 136 T Năm vật dụng 3 Tốn Nhi Thế (Doanh Hồ Hợi)
2.Triệu Vnạp năng lượng Vương (Triệu Hồ)   Ất Tỵ 136 – 124 T Kiến nguyên 3 Hán Võ Đế (Lưu Triệt)
3. Triệu Minh Vương (Triệu Anh Tề)   Đinh Tỵ 124 – 112 T Nguim Sóc 6 Hán Võ Đế
4. Triệu Ai Vương (Triệu Hưng)   Kỷ Tỵ 112 T Nguyên Đỉnh 5 Hán Võ Đế
5. Triệu Khương Dương (Triệu Kiến Đức)   Canh Ngọ 111 T Nguyên ổn Đỉnh 6 Hán Võ Đế
IV. THỜI KỲ ĐẤU TRANH CHỐNG PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC THỐNG TRỊ LẦN THỨ NHẤT (207 T – 39) 246 NĂM
1. Thời Tây Hán đô hộ   Canh Ngọ 111 T – 25 Nguyên Đỉnh 6 Hán Võ Đế
2. Thời Đông Hán đô hộ   Ất Dậu 25 – 40 Kiến Võ 1 Hán Quan Võ
V. TRƯNG NỮ VƯƠNG (40 - 43) 3 NĂM, KINH ĐÔ MÊ LINH (VĨNH PHÚC)
1. Trưng Vương (Trưng Trắc)   Canh Tý 40 – 43 Kiến Võ 16 Hán Quan Võ (Lưu Tú)
VI. THỜI KỲ ĐẤU TRANH CHỐNG PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC LẦN THỨ HAI ( 43 – 543) 500 NĂM
Thời Đông Hán đô hộ   Quý mão 43 Kiến Võ 19 Hán Quang Võ
Thời Ngô   Giáp Tý 244 Diên Hi 7 Tam Quốc
Bà Triệu khởi nghĩa   Mậu Thìn 248 Diên Hi 11 Tam Quốc
Thời Ngô, Nguỵ   Giáp Thân 264 Hàm Li 1 Nguỵ Nguim Đế (Tào Hoàn)
Thời Ngô, Tấn   Ất Dậu 265 – 279 Thái Thuỷ 1 Tấn Võ Đế (Tư Mã Viêm)
Thời Tấn   Canh Tý 280 – 420 Thái Khang 1 Tấn Võ Đế
Thời Lưu Tống   Canh Thân 420 – 479 Vĩnh Sơ 1 Tống Võ Đế (Lưu Tục)
Thời Tế   Kỷ Mùi 479 – 505 Kiến Ngulặng 1 Tế Cao Đế (Tiêu Đạo Thành)
Thời Lương   Ất Dậu 505 – 543 Thiên Gián 4 Lương Võ Đế (Tiêu Diễn)
VII. NHÀ TIỀN LÝ VÀ NHÀ TRIỆU (544 – 602) 58 NĂM , QUỐC HIỆU VẠN XUÂN KINH ĐÔ LONG BIÊN
1. Lý Nam Đế (Lý Bôn) Thiên Đức Giáp Tý 544 – 548 Đại Đồng 10 Lương Võ Đế
2. Lý Đào Lang Vương Thiên Bảo Kỉ Tỵ 549 – 555 Thái Thanh hao 3 Lương Võ Đế
3. Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục)   Kỉ Tỵ 549 – 570 Thái Tkhô nóng 3 Lương Võ Đế
4. Hậu Lý Nam Đế Lý Phật Tử Tân Mão 571 – 602 Thái Kiến 3 Trần Tulặng Đế (Trần Húc)
VIII. THỜI KỲ ĐẤU TRANH CHỐNG PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC LẦN THỨ BA (603 – 939) 336 NĂM
Thời Tùy đô hộ   Quý Hợi 603 – 617 Nhân Thọ 3 Tùy Văn Đế (Dương Khiêm)
Thời Đường đô hộ   Mậu Dần 618 – 721 Võ Đức 1 Đường Cao Tổ (Lý Uyên)
Mai Hắc Đế Thúc Loan Nhâm TuẤt 722 Knhị Nguyên10 Đường Huyền Tông (Lý Long Cơ)
Thời Đường đô hộ   Quý Hợi 723 – 790 Knhì Nguyên11 Đường Huyền Tông
Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng Tân Mùi 791 Trinch Nguim 7 Đường Đức Tông (Lý Khoát)
Thời Đường   Nhân Thân 792 – 906 Trinc Nguyên ổn 8 Đường Đức Tông
Thời Hậu Lương   Đinc Mão 907 – 922 Khái Bình 1 Lương Thái Tổ (Chu Toàn Trung)
Thời Hậu Đường   Quý Mùi 923 – 936 Đồng Quang 1 Đường Trang Tông (Lý Tồn Húc)
Thời Hậu Tấn   Đinh Dậu 937 – 938 Thiên Phúc 2 Tấn Cao Tổ (Thạch Kinch Đường)
IX. THỜI KỲ X Y DỰNG NỀN TỰ CHỦ (905 – 938) 33 NĂM
Khúc Thừa Dụ   Tân Mùi 905 – 907 Trình Nguyên Đường Ai Đế (Lý Truất)
Khúc Hạo   Đinh Mão 907 – 917 Knhì Bình 1 Lương Thái Tổ (Chu Toàn Trung)
Khúc Thừa Mỹ   Đinh Sửu 917 – 923 Trinh Minch 3 Lương Mạt Đế (Chu Hữu Trinh)
Dương Đình Nghệ   Tân Mão 931 – 938 Trưởng Hưng 2 Đường Minh Tông (Lý Tự Nguyên)
X. NHÀ NGÔ (939 – 965) 26 NĂM, KINH ĐÔ CỔ LOA (ĐÔNG ANH - HÀ NỘI)
1. Ngô Vương Ngô Quyền Kỷ Hợi 939 – 944 Thiên Phúc 4 Tấn Cao Tổ - Nam Hán
2. DươngBìnhVương Tam Kha Ất Tỵ 945 – 950 Knhị Vận 2 Tấn XuẤt Đế (Thạch Trọng Quý) Nam Chiếu
3. Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn Canh TuẤt 950 – 965 Càn Hựu 3 Hán Ẩn Đế (Lưu Thừa Hựu)
4. Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập Tân Hợi 951 – 959 Quảng Thuận 1 Hậu Chu Thái Tổ (Quách Uy)
5. Thập Nhị Sđọng Quân   Bính Dần 966 – 968 Kiến Đức Tống Thái Tổ (Triệu Khuông Dẫn)
XI. NHÀ ĐINH (968 – 980) 12 NĂM, QUỐC HIỆU ĐẠI CỒ VIỆT, KINH ĐÔ HOA LƯ
1. Đinch Tiên Hoàng (Bộ Lĩnh) Thái Bình Mậu Thìn 968 – 979 Khai Bảo 1 Tống Thái Tổ (Triệu KhuôngDẫn)
2.Đinc Phế Đế Thái Bình Canh thìn 980 Hưng Quốc Tống Thái Tông (Triệu Quýnh)
XII. NHÀ TIỀN LÊ (980 – 1009) 29 NĂM, KINH ĐÔ HOA LƯ
1. Lê Đại Hành (Lê Hoàn) Thiên Phúc CanhThìn 980 – 1005 Hưng Quốc 5 Tống Thái Tông
2. Lê Trung Tông (Lê Long Việt chỉ có tác dụng vua được 3 ngày)   Ất Tỵ 1005 Chình ảnh Đức 2 Tống Chân Tông (Triệu Hằng)
3. Lê Ngọa Triều Ứng Thiên Bính Ngọ 1006 – 1009 Chình họa Đức 3 Tống Chân Tông
XIII. NHÀ LÝ (1010 – 1225) 215 NĂM, QUỐC HIỆU ĐẠI CỒ VIỆT, KINH ĐÔ HOA LƯ – NĂM 1010 DỜI ĐÔ VỀ THĂNG LONG (HÀ NỘI), TỪ 1054 ĐỔI QUỐC HIỆU LÀ ĐẠI VIỆT.
1. Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) Thuận Thiên Canh TuẤt 1010 – 1028 Đại Trung Tống Chân Tông
2. Lý Thái Tông (Lý Phật Mã) Thiên Thành Mậu Thìn 1028 – 1054 Thiên Thánh 6 Tống Nhân Tông (Triệu Trinh)
3. Lý Thánh Tông (Lý Nhật Tôn) Long Thụy Giáp Ngọ 1054 – 1072 Chí Hòa 1 Tống Nhân Tông
4.

Xem thêm: Máy Cắt Gió Điều Hòa - Báo Giá Quạt Chắn Gió Kho Lạnh 2021 Giá Rẻ

Lý Nhân Tông (Lý Càn Đức)
Thái Ninh Nhâm Tý 1072 – 1128 Hy Ninc 5 Tống Thần Tông (Triệu Húc)
5. Lý Thần Tông (Lý Dương Hoán) Thiên Thuận Mậu Thân 1028 – 1138 Kiến Viên 2 Tống Cao Tông (Triệu Cấu)
6. Lý Anh Tông (Lý Thiên Tộ) Thiệu Minh Mậu Ngọ 1138 – 1175 Thiệu Hưng 8 Tống Cao Tông
7. Lý Cao Tông (Lý Long Cán) Trinc Phù Bính Thân 1176 – 1210 Thuấn Hy Tống Hiếu Tông (Triệu Thận)
8. Lý Huệ Tông (Lý Hạo Sảm) Kiến Gia Tân Mùi 1211 – 1224 Gia Định 4 Tống Ninch Tông (Triệu Khuếch)
9. Lý Chiêu Hoàng (Lý Chiêu Thánh) Thiên Chương Giáp Thân 1124 – 1125 Gia Định 7 Tống Ninc Tông
XIV. NHÀ TRẦN (1225 – 1400) 175 NĂM, QUỐC HIỆU ĐẠI VIỆT, KINH ĐÔ THĂNG LONG
1. Trần Thái Tông (Trần Cảnh) Kiến Trung Ất Dậu 1225 – 1258 Bảo Khánh 1 Tống Lý Tông (Triệu Vân)
2. Trần Thánh Tông (Trần Hoảng) Thiệu Long Mậu Ngọ 1258 – 1278 Bảo Hựu 6 Tống Lý Tông
3. Trần Nhân Tông (Trần Khâm) Thiệu Bảo Kỷ Mão 1279 - 1293 Tường Huy 2 Tống Đế Bình (Triệu Bính)
4. Trần Anh Tông (Trần Thuyên) Hưng Long Quý Tỵ 1293 - 1314 Chếnguyên30 Nguyên ổn Thế Tổ (Hốt TẤt Liệt)
5. Trần Minc Tông (Trần Mạnh) Đại Khánh Giáp Dần 1314 - 1329 Diên Hựu 1 Lý Do Tông (Ái Dục Lê Bạt)
6. Trần Hiến Tông (Trần Vượng) Knhì Hựu Kỷ Tị 1329 - 1341 Thiên Lịch 2 Ngulặng Minh Tông (Hòa Thế Lạt)
7. Trần Dụ Tông (Trần Hạo) Thiệu Phong Tân Tỵ 1341 - 1369 Chí Chính 1 Nguim Thuận Đế (Thỏa Quân Thà hiếp Mục ….)
Dương Nhật Lễ (Cướp Ngôi) Đại Định Kỷ Dậu 1369 – 1370 Hồng Võ 2 Minc Thái Tổ (Chu Nguyên Chương)
8. Trần Nghệ Tông (Trần Phủ) Thiệu Khánh Canh TuẤt 1370 - 1372 Hồng Võ 3 Minh Thái Tổ
9. Trần Duệ Tông (Trần Kính) Long Khánh Quý Sửu 1373 - 1377 Hồng Võ 6 Minch Thái Tổ
10. Trần Phế Đế (Trần Hiện) Xương Phù Đinc Tỵ 1377 - 1388 Hồng Võ 10 Minh Thái Tổ
11. Trần Nhuận Tông (Trần Ngung) Quang Thái Mậu Thin 1388 - 1398 Hồng Võ 21 Minh Thái Tổ
12. Trần Thiếu Đế (Trần Án) Kiến Tân Mậu Dần 1398 - 1400 Hồng Võ 31 Minc Thái Tổ
XV. NHÀ HỒ (1400 – 1407) 7 NĂM, QUỐC HIỆU ĐẠI NGU, KINH ĐÔ T Y ĐÔ (THANH HÓA)
1. Hồ Quý Ly Thành Nguyên Canh Thìn 1400 – 1401 Kiến Văn uống 2 Minh Huệ Đế (Chu Doãn Văn)
2. Hồ Hán Thương Thiệu Thành Tân Tị 1401 – 1407 Kiến Văn 3 Minc Huệ Đế
XVI. NHÀ HẬU TRẦN (1407 – 1414) 7 NĂM, KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN MINH
1. Trần Giản Định (Trần Ngỗi) Hưng Khánh Đinc Hơi 1407 - 1409 Vĩnh Lạc 5 Minc Thành Tổ (Chu Lệ)
2. Trần Quý Khoáng Trùng Quang Kỷ Sửu 1409 - 1414 Vĩnh Lạc 7 Minh Thành Tổ
XVII. THỜI KỲ ĐẤU TRANH CHỐNG NHÀ MINH ĐÔ HỘ (1414 – 1427) 14 NĂM
Thời Minh đô hộ   Giáp Ngọ 1414 - 1417   Minch Thành Tổ
Bình Định Vương (Lê Lợi khởi nghĩa)   Mậy TuẤt 1418 - 1427   Minch Thành Tổ
XVIII. TRIỀU LÊ SƠ (1428 – 1527) 99 NĂM, QUỐC HIỆU ĐẠI VIỆT, KINH ĐÔ ĐÔNG ĐÔ (HÀ NỘI)
1. Lê Thái Tổ (Lê Lợi) Thuận Thiên Mậu Thân 1428 - 1433 Tuyên Đức 3 Minch Tuyên Tông (Chu Chiêm Cơ)
2. Lê Thái Tông (Lê Nguyên ổn Long) Thiệu Bình Quý Sửu 1433 - 1442 Tuyên Đức 8 Minc Tuim Tông
3. Lê Nhân Tông (Lê Bang Cơ) Thái Hòa Nhâm Tý 1442 - 1459 Chính Thống 7 Minc Anh Tông (Chu Kỳ Chấn)
Lê Nghi Dân (Cướp Ngôi) Thiên Hưng Kỷ Mão 1459 Thiên Thuận 3 Minh Anh Tông
4. Lê Thánh Tông (Lê Tư Thành) Hồng Đức Canh Thin 1460 - 1497 Thiên Thuận 4 Minc Anh Tông
5. Lê Hiến Tông (Lê Tăng) Cảnh Thống Mậu Ngọ 1498 - 1504 Hoằng Trị 11 Minch Hiếu Tông (Chu Hậu Sảnh)
6. Lê Túc Tông (Lê Thuấn) Thái Trinh Giáp Tý 1504 Hoằng Trị 17 Minch Hiếu Tông
7. Lê Uy Mục (Lê Tuấn) Đoan Khánh Ất Sửu 1505 - 1509 Hoằng Trị 18 Minch Hiếu Tông
8. Lê Tương Dực (Lê Oanh) Hồng Thuận Kỷ Tị 1509 - 1516 Chính Đức 4 Minc Võ Tông
9. Lê Chiêu Thống (Lê Ý) Quang Thiệu Bính Tý 1516 -1522 Chính Đức 11 Minc Võ Tông
10. Lê Cung Hoàng (Lê Xuân) Thống Nguyên Nhâm Ngọ 1522 - 1527 Gia Tĩnh 1 Minch Thế Tông
XIX. NHÀ MẠC (1527 – 1592) 65 NĂM , KINH ĐÔ ĐÔNG ĐÔ (HÀ NỘI) (TỪ 1533 TRỞ VỀ SAU KHI CÓ NHÀ LÊ TRUNG HƯNG THÌ NHÀ MẠC COI NHƯ NGỤY TRIỀU, ĐẾN NĂM 1677 THÌ MẤT HẲN)