Thôn phệ là gì

1. (Động) Sủa. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Khuyển phệ lâm trung tri hữu nhân” 犬吠林中知有人 (Tam Giang khẩu đường dạ bạc 三江口塘夜泊) Chó sủa vào rừng, biết là có fan.

Bạn đang xem: Thôn phệ là gì• Dạ tế - 夜濟 (Lâm Tắc Từ)• Hán Dương vãn bạc - 漢陽晚泊 (Dương Huy Chi)• Hồ đánh ca tống Hứa Minch Khiêm - 湖山歌送許鳴謙 (Hoàng Phủ Nhiễm)• Hữu sngơi nghỉ bốn - 有所思 (Kngày tiết danh Trung Quốc)• Liệp - 獵 (Nguyễn Du)• Loạn hậu quy - 亂後歸 (Trịnh Hoài Đức)• Lưu Thần, Nguyễn Triệu du Thiên Thai - 劉晨阮肇遊天台 (Tào Đường)• Quá Lý Tiếp trạch - 過李楫宅 (Vương Duy)• Tống Trịnh nhị đưa ra Mao tô - 送鄭二之茅山 (Hoàng Phủ Nhiễm)• Tứ đọng thì điền viên tạp hứng - Vãn xuân kỳ 03 - 四時田園雜興-晚春其三 (Phạm Thành Đại)
1. (Động) Cắn. ◎Như: “xã phệ” 吞噬 cắn nuốt, “to tề vô cập” 噬臍無及 cắm rốn không kịp (ý nói ăn năn không kịp nữa).2. (Động) Thôn tính, xâm chiếm. ◇Địch Nhân Kiệt 狄仁傑: “Hoành mập clỗi hầu” 橫噬諸侯 (Hịch cáo Tây Ssống Bá vương vãi văn uống 檄告西楚霸王文) Thôn tính chỏng hầu.
① Cắn. Trúc khỏe khoắn cắn bạn gọi là bự, chính vì vậy đề nghị mình bêu dếu tín đồ, fan lại kiếm tìm cách bêu dếu trả lại call là phản nghịch lớn 反噬.

Xem thêm: Cây Hoa Giấy Cẩm Thạch Màu Vàng Cam Siêu Hoa, Cây Hoa Giấy Cẩm Thạch Màu Đỏ Siêu Hoa• Cố đô - 故都 (Hàn Ốc)• Cố vũ vệ tướng tá quân vãn từ kỳ 2 - 故武衛將軍挽詞其二 (Đỗ Phủ)• Đãi phạt Côn Lôn - 待發崑崙 (Ngô Đức Kế)• Hành lộ nan kỳ 1 - 行路難其一 (Liễu Tông Nguyên)• Hữu đệ chi đỗ 1 - 有杕之杜 1 (Khổng Tử)• Kỷ sự kỳ 11 - 紀事其十一 (Lương Khải Siêu)• Lý gia trại tảo phát - 李家寨早發 (Nguyễn Du)• Nghĩa cốt hành - 義鶻行 (Đỗ Phủ)• Thiên vấn - 天問 (Khuất Nguyên)• Tống Phàn nhị thập tam thị ngự phó Hán Trung phán quan - 送樊二十三侍御赴漢中判官 (Đỗ Phủ)

• Trùng dương nhật bồi Nguim Lỗ Sơn Đức Tú đăng bắc thành, chúc đối tân tễ, nhân dĩ tặng biệt - 重陽日陪元魯山德秀登北城,矚對新霽,因以贈別 (Tiêu Dĩnh Sĩ)
1. (Động) Bói cỏ thi. ◎Như: “bốc thệ” 卜筮 bói xấu tốt (dùng mai rùa hotline là “bốc”, dùng cỏ thi call là “thệ”). 2. Ta quen gọi là “phệ”.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Lưu Bút Là Gì, Nghĩa Của Từ Lưu Bút, Nghĩa Của Từ Lưu Bút• Cảm lưu vong - 感流亡 (Vương Vũ Xứng)• Đệ đỗ 4 - 杕杜 4 (Khổng Tử)• Manh 2 - 氓 2 (Khổng Tử)• Tiễn Tam nguyên Trần Hy Tăng bỏ ra Thăng Bình - 餞三元陳希曾之昇平 (Vũ Phạm Khải)• Tống phái nam cung xá nhân Triệu Tử Kỳ tuyên ổn chiếu Giao Chỉ - 送南宮舍人趙子期宣詔交阯 (Ngu Tập)• Tự thuật kỳ 2 - 自述其二 (Nguyễn Khuyến)

1. (Danh) Một con cá biển, bản thân hình thoi, ăn được, gan đem có tác dụng dầu cá tốt nhất có thể. § Còn có tên là: “mã giao ngư” 馬蛟魚, “yến ngư” 燕魚.

Chuyên mục: Blogs