THÔNG BÁO GIÁ QUÝ 2 NĂM 2015 HÀ NỘI

Giá vật liệu xây dựngGiá vật liệu xây dựng thị trườngCông bố giá VLXD địa phươngGiá vật liệu xây dựng đặc thù Chỉ số giá xây dựngChỉ số giá xây dựng địa phương Giá nhân công xây dựngGiá nhân công xây dựng địa phương Công bố giá ca máy thi côngGiá ca máy theo địa phươngGiá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình của 63 tỉnh/thành phố Công bố giá đấtGiá đất tại các địa phương Công bố giá cước vận chuyểnCước vận chuyển theo địa phương Đơn giá xây dựngĐơn giá xây dựng theo địa phương Định mức xây dựngĐịnh mức xây dựng do Bộ Xây dựng và Bộ chuyên ngành công bố Hướng dẫn điều chỉnh dự toánĐiều chỉnh dự toán XDCT địa phương

Bạn đang xem: Thông báo giá quý 2 năm 2015 hà nộiNghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựngXem thêm: Mì Cay Thanh Hóa - Mì Cay Busan 7 Cấp ĐộNghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng


Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng TP Hà Nội Quý III năm 2021
Giá vật liệu xây dựng TP Hà Nội Quý II năm 2021
Giá vật liệu xây dựng TP Hà Nội Quý I năm 2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng TP Hà Nội Quý IV năm 2020
Giá vật liệu xây dựng TP Hà Nội Quý III năm 2020
Giá vật liệu xây dựng TP Hà Nội Quý II năm 2020
Giá vật liệu xây dựng TP Hà Nội Quý I năm 2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Gía vật liệu xây dựng TP Hà Nội Quý IV năm 2019
Gía vật liệu xây dựng TP Hà Nội Quý III năm 2019
Gía vật liệu xây dựng TP Hà Nội Quý II năm 2019
Giá vật liệu xây dựng TP Hà Nội Quý I năm 2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Gía vật liệu xây dựng TP. Hà Nội Quý IV năm 2018
Gía vật liệu xây dựng TP. Hà Nội Quý III năm 2018
Gía vật liệu xây dựng TP. Hà Nội Quý II năm 2018
Gía vật liệu xây dựng TP. Hà Nội Quý I năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Gía vật liệu xây dựng TP. Hà Nội Quý IV năm 2017
Gía vật liệu xây dựng TP. Hà Nội Quý III năm 2017
Gía vật liệu xây dựng TP. Hà Nội Quý II năm 2017
Gía vật liệu xây dựng TP. Hà Nội Quý I năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Gía vật liệu xây dựng TP. Hà Nội Quý IV năm 2016
Gía vật liệu xây dựng TP. Hà Nội Quý III năm 2016
Gía vật liệu xây dựng TP. Hà Nội Quý II năm 2016
Gía vật liệu xây dựng TP. Hà Nội Quý I năm 2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Gía vật liệu xây dựng TP. Hà Nội Quý IV năm 2015
Gía vật liệu xây dựng TP. Hà Nội Quý III năm 2015
Gía vật liệu xây dựng TP. Hà Nội Quý II năm 2015
Gía vật liệu xây dựng TP. Hà Nội Quý I năm 2015

TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG- BỘ XÂY DỰNG