Tổng Phụ Trách Đội Trường Tiểu Học

Chế độ đối với giáo viên kiêm tổng phụ trách đội trường tiểu học. Phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên tiểu học.

Bạn đang xem: Tổng phụ trách đội trường tiểu học


*

Trong đó:

– Số giờ dạy quy đổi/năm học được thực hiện theoKhoản 3 Điều 5 của Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT;Điều 11 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT;Khoản 4 Mục II và Khoản 4 Mục III Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH;Điều 12 Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT;Khoản 2 Điều 11 và Điểm d Khoản 3 Điều 13 Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT;Khoản 3 Khoản 4 Điều 10 và Khoản 2, Khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT;

– Số giờ dạy tính thêm/năm học được áp dụng đối với giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập được quy định tạiKhoản 3 Điều 4 của Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT;

– Số giờ dạy được giảm theo chế độ/năm học được thực hiện theo quy định tạiKhoản 1, Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT;Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT;Điều 9, Điều 10, Điều 11 Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT;Khoản 6 Mục II và Khoản 4 Mục III Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH;Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT;

đ) Định mức giờ dạy/năm được tính theo quy định tại các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư liên tịch này. Cụ thể như sau:

– Định mức giờ dạy/năm của giáo viên mầm non = (Số giờ dạy trẻ học 2 buổi/ngày) x (Số ngày làm việc/tuần) x (Số tuần dạy trẻ/năm học);

… "

3. Các chế độ kháckhi làm tổng phụ trách?

Khi làm tổng phụ trách bạn sẽ được hưởngchế độ theo quyđịnh tại Mục IIIThông tư liên tịch số 23/1996/BTCCP-ĐTNCS-BGDĐT-BTCnhư sau:

– Hưởng phụ cấp trách nhiệm theo hệ số với các mức sau đây:Giáo viên tổng phụ trách Đội ở trường hạng II hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số là 0,20 lương tối thiểu.

+ Khi thôi không làm tổng phụ trách thì không được hưởng khoản phụ cấp này.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Dns Jumper Để Đổi Dns Trên Máy Tính, Laptop, Dns Jumper Là Gì

– Xếp lương giáo viên và hưởng các khoản phụ cấp, các chế độ khác như giáo viên (nghỉ phép, nghỉ hè, đi học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trang cấp văn phòng phẩm …).

– Hưởng chế độ khen thưởng như giáo viên và các danh hiệu đã thống nhất giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và đào tạo.

+ Tổng phụ trách Đội giỏi các cấp ngang với giáo viên giỏi cùng cấp được xét tặng huy chương Nhà giáo, huy chương Vì thế hệ trẻ và các huy chương khác của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

– Ngoài những quy định trên, tuỳ điều kiện cụ thể của từng địa phương có thể xem xét giải quyết thêm một số chế độ chính sách khác tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách hoạt động tốt như hàng năm tổ chức cho đội ngũ tổng phụ trách đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tiên tiến, tạo điều kiện vật chất để hoạt động…