Trade dress là gì

*
Loading...

Bạn đang xem: Trade dress là gì

*


*
Giới thiệu

Xem thêm: Chợ Bàn Cờ Quận 10


*
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Luật Ssinh hoạt hữu Trí tuệ cả nước năm 2005 được phân thành 6 phần cụ thể như sau:
Bản biểu hiện sáng sủa chế/phương án hữu ích (SC/GPHI) yêu cầu được trình diễn như thế nào?
Các Điều ước quốc tế về SHTT với thương hiệu nhưng Việt Nam vẫn tsay đắm gia?
Chính thức vận dụng Phân một số loại Ni-xơ 9 sử dụng trong đăng ký nhãn hiệu
Bí mật tmùi hương mại
Thiết kế bố trí mạch tích hợp
Chỉ dẫn địa lý
Kiểu dáng công nghiệp
Nhãn hiệu
Sáng chế/phương án hữu ích

QUẢNG CÁO
*
*
*
*
var lth_Rotator_81= new CYBERAKT_Rotator(); lth_Rotator_81.GlobalID = "lth_Rotator_81";lth_Rotator_81.ElementID = "Rotator_81";lth_Rotator_81.ContainerID = "Rotator_81_SlideContainer"; lth_Rotator_81.ContainerRowID = "Rotator_81_ContainerRow"; lth_Rotator_81.RotationType = "SmoothScroll"; lth_Rotator_81.ScrollDirection = "up"; lth_Rotator_81.SlidePause = "3000"; lth_Rotator_81.ScrollInterval = "43"; lth_Rotator_81.Slides = new Array(); lth_Rotator_81.Slides<0> = "Rotator_81_slide0"; lth_Rotator_81.Slides<1> = "Rotator_81_slide1"; lth_Rotator_81.Slides<2> = "Rotator_81_slide2"; lth_Rotator_81.Slides<3> = "Rotator_81_slide3"; //if (lth_Rotator_81.AutoStart) rcr_Start(lth_Rotator_81) ;
*
*
*
*

Nội dung phải tìm:
Loại văn bản:Tất cảChỉ thịĐiều ước quốc tếHiến phápLệnhLuậtNghị địnhNghị quyếtPháp lệnhQuyết địnhSắc lệnhThông tưThông bốn liên tịchVăn bản khácVăn uống phiên bản WTOHợp đồng

*
*
*
*
Phần mượt hỗ trợ
Phần mềm HTKK Thuế 2.5.2