Trong mô hình dữ liệu quan hệ khóa là gì

Mô hình tài liệu quan hệ bao gồm 1 hoặc nhiều quan hệ giới tính (Relation). Thực thể cùng ở trong tính vào quy mô ERD trở nên quan hệ nam nữ cùng thuộc tính của tình dục. Mối phối hợp vẫn vươn lên là khoá nước ngoài.

Ví dụ: MON_HOC (MaMon, TenMon, SoTinChi)

Quý Khách vẫn xem: Trong quy mô tài liệu quan hệ giới tính khóa là gì

Bạn đang xem: Trong mô hình dữ liệu quan hệ khóa là gì

*

Mô hình tài liệu quan hệ giới tính –Qui ước cam kết hiệu

Quan hệ: dùng những cam kết từ bỏ in hoa Q, R, S.Quan hệ Q tất cả tập nằm trong tính A1,A2,..,An: Q(A1,A2,..,An)

Mô hình tài liệu tình dục – Khái niệm khoá trên các hệ cai quản trị CSDL

Khoá thiết yếu (Primary Key)

X được call là khoá chính của quan hệ Q trường hợp quý hiếm trên X riêng biệt thân các cỗ.Mỗi quan hệ chỉ được knhị báo một khoá chính

Khoá ngoại (Foreign Key)

Cho 2 dục tình Q và R. X được hotline là khoá ngoại của R nếu X là ở trong tính của R và X là khoá thiết yếu của Q.Tên ở trong tính trên khóa nước ngoài cùng khóa chính rất có thể không giống nhau


*

Quy tắc biến đổi ERD quý phái mô hình dữ liệu quan tiền hệ

Tập thực thể

Mỗi thực thể đưa thành một quan hệ nam nữ thuộc tên với list ở trong tính.Thuộc tính khoá thay đổi khoá bao gồm của quan hệ giới tính lấy ví dụ đưa tập thực thể


Xem thêm: 6 Cách Sử Dụng Tinh Dầu Bưởi Giúp Chống Rụng Tóc Hiệu Quả, Hướng Dẫn Sử Dụng Tinh Dầu Bưởi

*

Mối phối kết hợp 1 – 1

Thuộc tính khoá vị trí này làm khoá nước ngoài vị trí kia hoặc trở lại. Bên dưới làví dụ đưa mọt phối hợp 1 – 1


*

*

Mối phối hợp N – N

Chuyển thànhquan hệ nam nữ new tất cả khoá bao gồm tất cả 2 ở trong tính khoá của 2 quan hệ; ở trong tính mọt phối kết hợp (nếu như có) đổi mới thuộc tính của quan hệ bắt đầu.Ví dụ

Mối kết hợp 3 ngôi (Ba thực thể tham gia vào mọt kết hợp)

Chuyển thành quan hệ mới, có khoá chủ yếu bao gồm 3 ở trong tính khoá của 3 thực thể tmê man gia côn trùng phối hợp. Thuộc tính mối phối hợp (giả dụ có) trở thành trực thuộc tính của tình dục mới.Ví dụ

Thuộc tính đa trị (Thuộc tính có không ít cực hiếm cho 1 thể hiện)

Chuyển thành dục tình bắt đầu gồm khoá chính có thuộc tính đa trị cùng nằm trong tính khoá của thực thể. Sau khi đưa thành tình dục bắt đầu, ở trong tính nhiều trị vẫn bặt tăm khỏi thực thể cũ. Ví dụ

Yêu cầu: Xác định bạn dạng số cùng triển khai gửi quý phái mô hình dữ liệu quan liêu hệ

Tổng kết bài học kinh nghiệm mô hình dữ liệu quan tiền hệ

Mô hình tài liệu tình dục và các nhân tố của chính nó Quy tắc chuyển quy mô thực thể phối hợp sang trọng mô hình dữ liệu quan hệ

Tập thực thểMối kết hợp 1 – 1Mối phối kết hợp 1 – NMối kết hợp N – NMối phối hợp 3 ngôiThuộc tính đa trị

Mô hình tài liệu dục tình – bài tập thực hành

Bài thực hành số 1: Cho quy mô thực thể phối hợp sau

Yêu cầu: Chuyển ERD sang trọng quy mô tài liệu quan hệ

Bài thực hành số 2: Dựa vào chủng loại hoá đơn bán sản phẩm hãy xây cất mô hình tài liệu quan lại hệ

Trong đó:Số hoá đơn xác minh được ngày chế tác lập;Mã khách hàng hàng xác minh được tên người tiêu dùng, địa chỉ;Mã hàng khẳng định được thương hiệu sản phẩm hoá, đơn vị tính, đơn giá số lượng

Bài thực hành số 3: Thiết kế quy mô tài liệu tình dục phụ thuộc vào mẫu phiếu mượn sách trong tlỗi viện.

Trong đó: Số phiếu xác minh được ngày mượn; Mã sinch viên xác minh được thương hiệu sinc viên, mã lớp; Mã sách khẳng định được tên sách, đơn vị xuất phiên bản, ghi chú

Đăng ký dìm TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ ADMIN

Họ với thương hiệu (Bắt buộc nhập)

E-Mail (Bắt buộc nhập)

Số Smartphone (Bắt buộc nhập)

Quý Khách phải cung cấp về (Bắt buộc chọn) ---Source code các bài bác labEbookVề những khóa họcTư vấn về Chuyên ổn môn, hướng nghiệp, bài toán làm

Đăng ký thừa nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ bỏ ADMIN

Họ với tên (Bắt buộc nhập)

Email (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại thông minh (Bắt buộc nhập)

Quý Khách buộc phải cung cấp về (Bắt buộc chọn) ---Source code những bài labEbookVề các khóa họcTư vấn về Chuim môn, hướng nghiệp, Việc làm