Trung Tâm Hỗ Trợ Việc Làm

Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng lao động và chưa tìm được việc làm thì khoản trợ cấp thất nghiệp cũng là một nguồn hỗ trợ rất lớn cho người lao động. Theo quy định, người lao động có đủ điều kiện và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm. Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản, cần thiết nhất về Địa chỉ Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM.

Bạn đang xem: Trung tâm hỗ trợ việc làm


Nội dung bài viết

4 Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM

Cơ sở pháp lý

Nghị định số 196/2013/NĐ-CP Quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

Giới thiệu về lịch sử hình thành trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số: 5432/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Trung tâm Giới thiệu việc làm Thành phố Hồ Chí Minh thành Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành Phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành Phố.

Theo đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hang Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật; được giao tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006.

*
Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ và thông tin liên hệ của Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM


Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM

Nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ nhất, hoạt động tư vấn cho người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm:

Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

Thứ hai, giới thiệu việc làm cho người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thứ ba, thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ tư, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Lỗi Truyền Tải Thông Điệp Từ Máy Chủ Lmht Mới Nhất, Trang Chủ Liên Minh Huyền Thoại

Thứ năm, hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Thứ sáu, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

Thứ bảy, tổ chức sản giao dịch lao động.

Thứ tám, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm năm 2013.

Thứ chín, quản lý giữ gìn bảo quản tài sản, trang thiết bị của Trung tâm an toàn;

Thứ mười, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Thành phố giao.

Quyền hạn của Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh có những quyền sau đây:

Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề;Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật;Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động;Thu phí theo quy định của pháp luật về phí;Tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật;Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM

Hiện nay, Trung tâm dịch vụ việc làm này được tổ chức như sau:

Cụ thể, Từng phòng ban có những lãnh đạo như sau:

Phòng Tổ chức – hành chínhQ.Trưởng Phòng: Trần Văn HuyPhó trưởng phòng: Huỳnh Thị Yến ThanhPhòng kế toánKế toán trưởng: Lê Văn HiểnPhó trưởng phòng: Huỳnh Thị Ngọc Liên, Trần Thị Hồng ThúyPhòng Giới thiệu việc làmTrưởng phòng : Lê Nguyễn Hà Trung.Phó trưởng phòng: Huỳnh Thị Sương.Phòng Thông tin thị trường lao độngPhó trưởng phòng: Phạm Thọ TháiPhòng Dịch vụ tư vấn quan hệ lao độngPhó trưởng phòng:Trần Lý Vân AnhPhòng Đào tạoTrưởng phòng: Phạm Thị Hồng Huệ.Phòng Bảo hiểm thất nghiệpTrưởng phòng : Lê Minh Phụng.Phó trưởng phòng: Nguyễn Hồng Lan. Phạm Văn Quan