Truyện kết hôn âm dương tác giả 0h sáng full

Đọc Truyện ma minc hôn: Kết hôn âm khí và dương khí - Tác giả: 0 Giờ Sáng

Thể loại: ngôn tình ma, minc hôn china, khiếp dị

Tình trạng: Full 217 chương thơm + 8 nước ngoài truyện - Cập nhật chương thơm tiên tiến nhất Cmùi hương 226 (Ngoại truyện 8)

*
Bạn đang xem: Truyện kết hôn âm dương tác giả 0h sáng full

Nội dung truyện: nhắc về số đông chuyện xảy ra đối với cô bé bắt đầu thời gian chạm chán Từ Dương và anh ta dắt cô gái về trình làng cha mẹ. Mọi cthị trấn bước đầu khi bọn họ trao đến cô bé phong bao mở hàng thuộc tiếng nói khiến cô nàng sửng sốt: tự giờ đồng hồ cô bé sinh sống có tác dụng fan đơn vị chúng ta Từ, chết có tác dụng ma bên bọn họ Từ. Một chuỗi đầy đủ điều khủng khiếp bước đầu xảy mang lại cùng với cô gái lúc sinh sống vào bên chúng ta Từ. Những kín như thế nào sẽ tiến hành hé lộ, số trời cô nàng đang trở về đâu ?

Mời chúng ta theo dõi truyện.

Vì truyện còn rất lâu năm với rất nhiều chương thơm, vì vậy để search cmùi hương truyện vẫn đọc nkhô cứng tuyệt nhất, chúng ta vào ô tìm kiếm góc trên bên yêu cầu màn hình hiển thị và gõ thương hiệu truyện + số chương. Ví dụ: kết thân âm dương chương 155

Danh sách chương thơm truyện:
Xem thêm: Ching Chong Nghĩa Là Gì - Một Số Ching Chong Meme Sử Dụng Trên Mạng

Cmùi hương 1Cmùi hương 2Chương 3Chương 4Chương thơm 5
Chương thơm 6Cmùi hương 7Chương 8Chương thơm 9Cmùi hương 10
Cmùi hương 11Chương 12Cmùi hương 13Chương thơm 14Chương thơm 15
Cmùi hương 16Chương 17Chương thơm 18Chương 19Chương thơm 20
Chương thơm 21Chương 22Cmùi hương 23Chương thơm 24Chương thơm 25
Chương 26Chương thơm 27Cmùi hương 28Chương thơm 29Chương 30
Chương thơm 31Chương 32Cmùi hương 33Chương 34Cmùi hương 35
Chương 36Chương thơm 37Chương thơm 38Chương 39Chương thơm 40
Chương 41Cmùi hương 42Chương thơm 43Cmùi hương 44Chương 45
Chương 46Cmùi hương 47Cmùi hương 48Cmùi hương 49Cmùi hương 50
Cmùi hương 51Chương 52Chương 53Cmùi hương 54Chương thơm 55
Cmùi hương 56Chương 57Chương 58Cmùi hương 59Cmùi hương 60
Cmùi hương 61Cmùi hương 62Cmùi hương 63Cmùi hương 64Chương thơm 65
Cmùi hương 66Chương thơm 67Chương thơm 68Chương 69Chương 70
Cmùi hương 71Chương thơm 72Cmùi hương 73Cmùi hương 74Chương 75
Chương 76Cmùi hương 77Chương thơm 78Cmùi hương 79Chương thơm 80
Chương thơm 81Chương thơm 82Chương thơm 83Chương 84Chương 85
Chương thơm 86Chương 87Chương 88Chương 89Chương thơm 90
Chương 91Cmùi hương 92Chương 93Cmùi hương 94Chương thơm 95
Chương 96Chương thơm 97Cmùi hương 98Chương 99Chương thơm 100
Cmùi hương 101Chương thơm 102Chương 103Cmùi hương 104Cmùi hương 105
Chương thơm 106Cmùi hương 107Cmùi hương 108Chương thơm 109Chương thơm 110
Chương thơm 111Cmùi hương 112Cmùi hương 113Chương 114Cmùi hương 115
Chương 116Chương thơm 117Cmùi hương 118Chương thơm 119Chương 120
Chương 121Chương thơm 122Cmùi hương 123Chương thơm 124Chương 125
Cmùi hương 126Chương thơm 127Chương 128Chương 129Chương 130
Cmùi hương 131Chương 132Cmùi hương 133Chương 134Cmùi hương 135
Cmùi hương 136Chương 137Chương thơm 138Cmùi hương 139Cmùi hương 140
Cmùi hương 141Chương thơm 142Cmùi hương 143Chương thơm 144Chương thơm 145
Chương thơm 146Chương 147Chương thơm 148Cmùi hương 149Chương thơm 150
Cmùi hương 151Chương 152Cmùi hương 153Chương 154Chương 155
Cmùi hương 156Cmùi hương 157Chương 158Chương thơm 159Chương thơm 160
Cmùi hương 161Cmùi hương 162Chương 163Cmùi hương 164Chương 165
Cmùi hương 166Cmùi hương 167Cmùi hương 168Chương 169Chương 170
Chương thơm 171Cmùi hương 172Chương 173Cmùi hương 174Chương 175
Cmùi hương 176Cmùi hương 177Chương 178Cmùi hương 179Chương thơm 180
Cmùi hương 181Cmùi hương 182Chương thơm 183Chương thơm 184Chương thơm 185
Chương thơm 186Chương thơm 187Chương 188Chương thơm 189Chương thơm 190
Cmùi hương 191Chương thơm 192Cmùi hương 193Chương thơm 194Chương 195
Chương 196Chương 197Chương 198Chương 199Chương thơm 200
Chương thơm 201Cmùi hương 202Chương 203Chương thơm 204Cmùi hương 205
Chương thơm 206Cmùi hương 207Cmùi hương 208Cmùi hương 209Chương 210
Chương 211Cmùi hương 212Chương 213Chương thơm 214Cmùi hương 215
Chương 216Chương 217Cmùi hương 218Cmùi hương 219Chương thơm 220
Chương 221Chương thơm 222Chương thơm 223Chương thơm 224Chương thơm 225Xem thêm: Cách Nấu Xáo Vịt - Với Công Thức Đơn Giản Mà Ngon Mê Ly

Truyện new hay

 Thần y Vương phi, vương gia tách ra
Thiếu tướng tá, bà xã ngài nổi giận rồi
Chiến thần sống rể - Dương Thanh
Cường cuộc chiến y
Thiếu công ty bí mật
Cmặt hàng rể chiến thần - Dương Chấn

Top Truyện giỏi nhất

Chiến thần cuồng phongDụ dỗ đại hình thức sư
Rể quý ttách choPhụ đại gia sinh sống rể
Con rể chiến thầnCục cưng có chiêu

Tmê man gia Facebook Group nhằm hiểu sớm nhất


Chuyên mục: Blogs