Tây ban nha

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tây ban nha

*
*
*

Từ điển Tây Ban Nha Việt.Spanish-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu vãn nghữ pháp

quý khách rất có thể cài đặt ứng dụng Phần mượt tự điển trên Windows để tra tự điển thuận tiện Khi đọc văn bản bên trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: từ điển sinh sống, tín đồ học rộng biết các (định ngữ) tất cả đặc điểm tự điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn uống sách vở và giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thỏng mục công tác
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống trường đoản cú điển tài nguyên ban bố
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết hiệu ko kể kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký hiệu bên cạnh tinh vi
computer dictionary : trường đoản cú điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : trường đoản cú điển biểu hiện
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : sản phẩm từ từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : tự điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết kiệu bên cạnh
frequency dictionary : từ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ điển mối cung cấp ban bố
information resource dictionary schema : sơ đồ vật từ điển mối cung cấp đọc tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống trường đoản cú điển tài nguyên đọc tin
integrated data dictionary : trường đoản cú điển dữ liệu tích hợp
machine dictionary : trường đoản cú điển thiết bị
main dictionary : tự điển bao gồm
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển đưa vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa địa điểm
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : tự điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn thông tinXem thêm: Kế Hoạch Bài Dạy Minh Họa Trên Lms Là Gì? Chức Năng Của Lms Minh Họa Kế Hoạch Bài Học Theo Chuyên Đề

*

*Xem thêm: Tân Thế Giới Là Gì N Giữ Tiếng Quê Hương, “Tân Thế Giới” Là Tên Gọi Của Châu Lục Nào

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | speciacác mục, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish


Chuyên mục: Blogs