Viết số tự nhiên nhỏ nhất có sáu chữ số và chia hết cho 9 trả lời: số đó là

*

a. số tự nhiên và thoải mái nhỏ dại độc nhất có 4 cso phân chia hết mang lại 9 là số: 1008b. số tự nhiên nhỏ tuổi độc nhất vô nhị bao gồm 5 cso phân chia không còn cho 3 là số: 10002
Bạn đang xem: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có sáu chữ số và chia hết cho 9 trả lời: số đó là

9)a) Từ 1 đến 1000 có các số chia không còn đến 5 là:5; 10; 15; ...; 995=> Số những số chia không còn mang đến 5 phải tra cứu là: (995 - 5) : 5 + 1 = 199 (số)vậy ....
Ta có: a : 36 = ? (dư 12) nhưng 36 chia hết cho 4,12 cũng phân chia hết mang đến 4 => a chia hết cho 4 Lại có: a : 36 = ? (dư 12) cơ mà 36 chia hết mang đến 9, 12 ko phân chia hết mang lại 9 => a không phân tách không còn cho 9bài xích 8 đó nhé

Học giờ Anh qua Flashcard
*Xem thêm: Cách Tạo 1 Layer Mới Trong Photoshop, Thêm Layer Trong Photoshop Như Thế Nào

Quý khách hàng bao gồm bài tập yêu cầu câu trả lời, hãy gửi đến gần như bạn thuộc xem với câu trả lời trên phía trên, chúng tôi luôn hoan nghênh cùng cảm ơn chúng ta bởi vì điều này: Gửi bài xích tậpDường như, chúng ta cũng có thể trình lên dramrajani.com các thứ không giống nữa Tại đây!

trăng tròn.367
2 *Criss## 17.902
3 ♡디스플레이(mostrar)
*
11.884
4 < AKP > _D V H_ ...
*
8.390
5 ~ : D : ~ < I am so ...
*
6.159Xem thêm: Cách Ẩn Hiện Đối Tượng Trong Revit, 104 Lệnh Tắt Thường Sử Dụng Trong Revit

18.126 2 Phương thơm - vẫn lười ... 16.632 3 Phạm Arsenal
*
13.324 4 。☆ლ(◕ω◕ლ) °°# NTD ...
*
9.257 5 Maximus
*
7.777

Chuyên mục: Blogs