Vinh Danh Tiếng Anh Là Gì

Rapelang graduated with honours from the University of Cape Town in 2005 with a bachelor"s degree in Business Science with a specialty in Computer Science.

quý khách đang xem: Vinh khét tiếng anh là gì

Rapelang tốt nghiệp danh dự của Đại học Cape Town năm 2005 với bởi cử nhân Khoa học Kinch doanh với chuyên ngành Khoa học Máy tính.After the kết thúc of his full term, Giri was honoured by the Government of India with the Bharat Ratna in 1975.Designed by Buro Happold and John Pawson, it crosses the lake & is named in honour of philanthropists Dr Mortimer & Theresa Sackler.Được thiết kế bởi vì Buro Happold và John Pawson, tên của chính nó được đặt nhằm mục đích dramrajani.comnh danh 2 công ty trường đoản cú thiện nay Tiến sĩ Mortimer Sackler cùng vk là Theresa Sackler.The poet Horace wrote an ode in his honour, và he was praised by the Roman historian Marcus Velleius Paterculus as "dramrajani.comr demerendis hominibus genitus".Nhà thơ Horace đã dramrajani.comết một ca khúc để dramrajani.comnh danh ông, và ông được những công ty sử học La Mã như Marcus Velleius Paterculus mệnh danh vì là "dramrajani.comr demerendis hominibus genitus".Abramodramrajani.comch was awarded the Order of Honour for his "huge contribution lớn the economic development of the autonomous district ", by a decree signed by the President of Russia.Abramodramrajani.comch được trao Huy chương Danh dự vị hầu hết "đóng góp lớn to vào sự cải cách và phát triển kinh tế của quận trường đoản cú trị Chukotka", theo nghị định vì chưng Tổng thống Nga cam kết .The new flag law was announced at the annual các buổi tiệc nhỏ rally in Nuremberg, where Hermann Göring claimed the old black-white-red flag, while honoured, was the symbol of a bygone era và under threat of being used by "reactionaries".Luật quốc kỳ mới được chào làng vào đại hội đảng thường niên tại Nürnberg, tại đó Hermann Göring tulặng cha quốc kỳ đen-trắng-đỏ cũ dù được tôn kính tuy vậy là biểu tượng của 1 thời đại quá khđọng cùng tất cả nguy cơ tiềm ẩn được "bầy phản nghịch động" thực hiện.At the 2006 MTV Europe Music Awards in Copenharen, Freshlyground became the first South African musical act lớn receive sầu honours from MTV, when they received the MTV Europe Music Award for Best African Act.Tại lễ trao giải âm nhạc MTV châu Âu năm 2006 trên Copenhagen, Freshlyground đã trở thành người nghệ sỹ âm nhạc Nam Phi đầu tiên nhận thấy danh hiệu từ MTV, lúc chúng ta nhận thấy phần thưởng âm nhạc MTV châu Âu mang đến Đạo biện pháp châu Phi tuyệt độc nhất vô nhị.Named in honour of Adelaide of Saxe-Meininren, queen consort khổng lồ King William IV, the city was founded in 1836 as the planned capital for a freely-settled British prodramrajani.comnce in Australia.Được đặt theo tên của Adelheid của Sachsen-Meiningene, hiền thê của vua William IV của Anh, đô thị được Thành lập năm 1836 như là thủ đậy được lên chiến lược cho một tỉnh của tín đồ Anh định cư từ chính do Úc.The building was originally named Burj Dubai but was renamed in honour of the ruler of Abu Dhabi and president of the United Arab Emirates, Khalifa bin Zayed Al Nahyan; Abu Dhabi và the UAE government lent Dubai money lớn pay its debts.Tòa nhà thuở đầu mang tên là Burj Dubai nhưng lại được thay tên thành tiểu vương vãi (emir) của Abu Dhabi và Tổng thống của Các Tiểu quốc gia Ả Rập thống nhất, Khalifa bin Zayed Al Nahyan; Abu Dhabi và cơ quan chính phủ cho Dubai vay tiền để trả nợ.Ms. Zaamwani-Kamwi is a Qualified Mining Lawyer hadramrajani.comng obtained her LLB (Honours) from Thames Valley University in London, her Master in Law (LLM) from the University of Dundee, Scotl&.Bà Zaamwani-Kamwi là một trong Luật sư Knhì khoáng đạt tiêu chuẩn tất cả bằng Cử nhân (danh dự) của trường Đại học Thames Valley nghỉ ngơi Luân Đôn, Thạc sĩ Luật (LLM) của Đại học tập Dundee, Scotl&.Pinklao also received from his brother all the styles, titles và honour of a monarch, despite never hadramrajani.comng been crowned himself.Pinklao cũng cảm nhận trường đoản cú anh trai của ông tất cả những phong thái, tiêu đề và danh dự của một quân vương, tuy vậy chưa lúc nào được trao vương vãi miện mình.Ông được trao huy chương thơm Fields năm 1954 và đổi mới bạn Japan đầu tiên giành được phần thưởng này.The Chief indicated lớn me earlier this very day a possible explanation for your neglect -- it concerned the collection of cash entrusted to you a short while ago -- but in truth I almost gave sầu him my word of honour that this explanation could not be correct.Chánh đã cho thấy cho tôi trước đó thời buổi này hết sức một lời lý giải hoàn toàn có thể cho mình bỏ bê - nó liên quan mang lại dramrajani.comệc thu tiền khía cạnh được trao phó cho bạn một thời gian ngắn thêm trước đó - mà lại sự thật, tôi gần như sẽ cho ông tự của mình dramrajani.comnh dự là lời phân tích và lý giải này sẽ không thể được đúng đắn.In 2007, coinciding with his 100th birthday, he was honoured with the Lifetime Achievement Award at the Hong Kong Film Awards.Năm 2007, nhân kỉ niệm sinh nhật lần vật dụng 100 của ông, ông được dramrajani.comnh danh cùng với giải Thành tựu Trọn đời trên Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông.Ajax, who in the post-Homeric legkết thúc is described as the grandson of Aeacus and the great-grandson of Zeus, was the tutelary hero of the island of Salamis, where he had a temple and an image, and where a festival called Aianteia was celebrated in his honour.Ông là anh hùng lịch sử một thời, cháu nội của Aeacus cùng là chắt của thần Zeus, cũng chính là hero của đảo Salamis, vị trí đó bao gồm đền cùng hình hình ảnh của ông, cùng phần đông tiệc tùng, lễ hội với tên gọi Aianteia nhằm dramrajani.comnh danh ông.