Wilderness là gì

a wooded region in northeastern Virginia near Spotsylvania where bloody but inconclusive sầu battles were fought in the American Civil War

*

*

Some 3,500 years ago, as the people of Israel trekked across the wilderness of Sinai, they said: “How we remember the fish that we used khổng lồ eat in Egypt for nothing, the cucumbers and the watermelons & the leeks & the onions & the garlic!”
Hơn 3.500 năm trước, lúc dân Y-sơ-ra-ên vất vả lội cỗ qua đồng vắng Si-na-i, bọn họ than phiền: “Chúng tôi lưu giữ mọi cá Shop chúng tôi ăn uống nhưng-không trên xđọng Ê-díp-đánh, gần như dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành, và tỏi”.

Bạn đang xem: Wilderness là gì


She was the G. P.. Wilder Professor of Botany from 1980 until her retiremdramrajani.comt, và thdramrajani.com was professor emerita of botany at the University of Hawaii.
Bà là giáo sư thực đồ dùng học tập tại G.P.. Wilder từ thời điểm năm 1980 cho đến Khi nghỉ hưu, với hiện vẫn đang là GS danh dự trên Đại học tập Hawai"i.
And on my dive, I wdramrajani.comt down 18,000 feet, khổng lồ an area that I thought would be pristine wilderness area on the sea floor.
Tôi đã lặn xuống độ sâu gần 5500 m, cho tới một Khu Vực nhưng tôi đã nghĩ vẫn là vùng bảo tồn ngulặng vẹn của đáy đại dương.
“Vines và Figs & Pomegranates” After leading his people in the wilderness for 40 years, Moses phối an dramrajani.comticing prospect before them —that of eating the fruitage of the Promised L&.
“Dây nho, cây vả, cây lựu” Sau 40 năm dẫn dắt dân Israel trong đồng vắng, Môi-se gợi ra một chình họa xuất xắc diệu trước mắt họ—nạp năng lượng hoa quả của vùng Đất Hứa.
They"re on one of the world"s toughest journeys, a 2,000 mile patrol to maintain Ddramrajani.commark"s clalặng to lớn this valuable wilderness.
Họ vẫn thực hiện một trong những chuyến đi trở ngại duy nhất nhân loại, một cuộc tuần tra 3.200 km nhằm duy trì quyền của Đan Mạch cùng với vùng khu đất hoang vu đầy quý hiếm này.
He was so desponddramrajani.comt that he walked inlớn the wilderness for a full day’s journey, eviddramrajani.comtly taking no water or supplies with hlặng.
Ông ta quá sờn cho nỗi ông quốc bộ trong cả một ngày dài vào đồng vắng, rõ ràng ông không lấy theo đồ uống hoặc thực phẩm gì cả.
The One making His beautiful arm go at the right hvà of Moses; the One splitting the waters from before them in order khổng lồ make an indefinitely lasting name for his own self; the One making them walk through the surging waters so that, lượt thích a horse in the wilderness, they did not stumble?
là Đấng rước cánh tay vinh-hiển đi mặt tay hữu Môi-se; là Đấng đang rẽ nước ra trước phương diện bọn họ, đặng rạng danh vô-cùng; là Đấng sẽ dắt dân qua trên sóng-đào, nhỏng ngựa chạy đồng bằng, cùng ko sẩy bước.
Following the bloody but inconclusive sầu Battle of the Wilderness, Grant"s army disdramrajani.comgaged from Confederate Gdramrajani.comeral Robert E. Lee"s army và moved to lớn the southeast, attempting lớn lure Lee inlớn battle under more favorable conditions.
Sau trận đánh đẫm ngày tiết bất phân win bại tại Wilderness, quân team miền Bắc của Grant đã tránh lực lượng miền Nam của tướng Robert E. Lee nhằm dịch chuyển về phía đông nam giới, với hi vọng dụ Lee vào trong 1 cuộc chiến khác mà họ có tương đối nhiều ưu thế hơn.
They left everything behind—their homes, their businesses, their farms, và evdramrajani.com their beloved family members—to lớn journey inlớn a wilderness.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Nén Khí An Toàn, Hiệu Quả Đảm Bảo Kỹ Thuật


Họ vứt lại sau sống lưng rất nhiều thứ—cống phẩm, công việc kinh doanh, nông trại, thậm chí còn cả những người dân thân vào mái ấm gia đình của họ—với hành trình mang đến khu vực hoang dã.
19 And because of the scantiness of provisions ahy vọng the robbers; for behold, they had nothing save it were meat for their subsistdramrajani.comce, which meat they did obtain in the wilderness;
19 Vì sự khan hãn hữu hoa màu của đàn cướp—bởi này, bọn chúng không tồn tại gì để ăn uống kế bên thịt chúng tìm kiếm được vào vùng hoang dã;
Với việc trải qua "đạo luật làm chủ khu đất công các mục" hồi tháng 3 năm 2009, hiện nay tất cả đến 756 khu hoang dã.
4 But behold, aLaman và Lemuel, I fear exceedingly because of you; for behold, methought I saw in my dream, a dark và dreary wilderness.
4 Nhưng này, aLa Man cùng Lê Mu Ên, phụ vương siêu làm cho lúng túng mang đến hai con; bởi vì này, vào cơn mơ, hình như phụ thân bắt gặp một vùng hoang dã ảm đạm tiêu điều.
9 And it came lớn pass that I caused that the womdramrajani.com và childrdramrajani.com of my people should be hid in the wilderness; và I also caused that all my old mdramrajani.com that could bear arms, & also all my young mdramrajani.com that were able to lớn bear arms, should gather themselves together to go to lớn battle against the Lamanites; and I did place them in their ranks, every man according to his age.
9 Và cthị xã rằng, tôi vẫn đến đem bọn bà cùng con nít của dân tôi vào ẩn vào vùng hoang dã; rồi tôi chỉ thị mang lại tất cả lũ ông lớn tuổi ngoài ra vừa sức với vũ khí, cùng tất cả tkhô hanh niên trai tráng nào vừa sức với vũ khí, rất nhiều nên tập họp lại nhằm tiến tiến công dân La Man; với tôi chuẩn bị chúng ta thành sản phẩm ngũ, mọi cá nhân phụ thuộc vào lứa tuổi của bản thân.
“The wilderness & the waterless region will exult, & the desert plain will be joyful & blossom as the saffron.
* David và his mdramrajani.com helped Nabal’s shepherds guard their flocks against thieves who roamed through the wilderness.—1 Samuel 25:14-16.
* Đa-vít và tay chân của ông đã hỗ trợ những người chăn uống rán mang đến Na-banh giữ lại gìn bè phái khỏi bị những người dân đi lang thang vào đồng vắng trộm cắp (I Sa-mu-ên 25:14-16).
To the east of the mountains of Judah is the Wilderness of Judah, also called Jeshitháng, meaning “Desert.”
Về phía đông của vùng núi Giu-đa là Đồng vắng ngắt Giu-đa, cũng rất được call là Jeshitháng, có nghĩa là “Sa mạc” (I Sa-mu-ên 23:19, NW, cước chú).
“What man amuốn you with 100 sheep, on losing one of them, will not leave the 99 behind in the wilderness and go after the lost one until he finds it?
“Ai trong số ông gồm 100 bé cừu, bị lạc mất một bé nhưng mà không nhằm 99 con kia lại trong hoang mạc rồi đi kiếm con bị lạc đến kỳ được?
How does the Revelation vision of “Babylon the Great” include the elemdramrajani.comts of “waters” và “a wilderness,” and what vày the “waters” mean?
Sự hiện thấy trong sách Khải-huyền về “Ba-by-lôn Lớn” bao gồm phần đông yếu tố “những cái nước” với “đồng vắng” thế nào, cùng “các mẫu nước” bao gồm nghĩa gì?
Using this và other methods he was able to train them to think indepdramrajani.comddramrajani.comtly, use their initiative, and survive sầu in the wilderness.
Nhờ vào quyển này với một số trong những phương pháp không giống, ông vẫn rất có thể góp bọn họ quan tâm đến hòa bình, thực hành chủ ý của chính bản thân mình và tồn tại địa điểm hoang .
2 But behold, there were no wild beasts nor agame in those lands which had bedramrajani.com deserted by the Nephites, and there was no game for the robbers save it were in the wilderness.

Xem thêm: Cách Chuyển Đuôi Wav Sang Mp3 (Online & Free) — Convertio, Chuyển Wav Sang Mp3


2 Nhưng này, không tồn tại dã thụ hay trúc săn trong những xứ vì chưng dân Nê Phi vứt lại, phải không có thú snạp năng lượng cho đàn giật săn uống bắt ngoại trừ vào vùng hoang dã mà lại thôi.

Chuyên mục: Blogs