WORMWOOD LÀ GÌ

Dưới đấy là các mẫu mã câu gồm đựng từ "wormwood", vào bộ từ bỏ điển Từ điển Y Khoa Anh - dramrajani.comệt. Chúng ta rất có thể xem thêm rất nhiều chủng loại câu này để tại vị câu trong trường hợp bắt buộc đặt câu cùng với từ wormwood, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng tự wormwood trong cỗ từ điển Từ điển Y Khoa Anh - dramrajani.comệt

1. That"s the wormwood.

Bạn đang xem: Wormwood là gì

Đó là ngải tây.

2. This forest is called Wormwood.

Đó hotline là Rừng Ngải.

3. 7 You turn justice into wormwood,*

7 Các ngươi biến hóa công lý thành ngải đắng*

4. “Here I am making them eat wormwood

“Này, ta khiến bọn chúng nạp năng lượng ngải đắng

5. + 11 The name of the star is Wormwood.

+ 11 Tên của ngôi sao ấy là Ngải Đắng.

6. The aftereffects of immorality are as bitter as wormwood

Hậu quả của dramrajani.comệc vô luân đắng nhỏng ngải cứu

7. 4 But in the kết thúc she is as bitter as wormwood+

4 Nhưng rốt cục, ả đắng nhỏng ngải,+

8. 15 He has filled me with bitter things and saturated me with wormwood.

15 Ngài cho tôi no đầy thiết bị đắng cùng ngán chê ngải đắng.

Xem thêm: Chì Kẻ Mày Vacosi Dual Eyebrow, Chì Kẻ Mày Vacosi Review Xịn

9. 19 Remember my affliction & my homeless state,+ the wormwood and the bitter poison.

19 Xin lưu giữ chình họa nhỏ âu sầu cùng sống xa quê hương,+ cả ngải đắng và chất độc đắng nữa.

10. As the Bible puts it, the aftereffects of immorality can be like poison, “as bitter as wormwood.”

Như Kinc Thánh nói, kết quả của sự dramrajani.comệc vô luân rất có thể y như độc hại với “đắng nlỗi ngải-cứu”.

11. When he was on day release from Wormwood Scrubs, he worked as a porter for a prop hire company.

Khi anh được thành lập vào ngày trường đoản cú Wormwood Scrub, anh làm cho các bước bưng vác cho 1 đơn vị thuê mướn prop.

12. Nay, I vì chưng bear a brain: -- but, as I said, When it did taste the wormwood on the nipple

Nay, tôi chịu đựng một bộ não: - cơ mà, nlỗi tôi vẫn nói, nó sẽ nếm cây ngải trên ráng vú

13. Well, if old Chief Wood"nhead didn"t drive sầu you away, you might enjoy this next splintering tale whittled from the same wormwood.

Nếu nhỏng Tù trưởng gỗ không đến để tiễn các bạn xuống âm phủ, chắc hẳn rằng bạn sẽ hứng thú cùng với mẩu chuyện tiếp theo sau, giảm xén y hệt như loại cây này.

14. Why does Proverbs 5:3, 4 speak of the aftereffects of immorality as being “bitter as wormwood” and “as sharp as a two-edged sword”?

Tại sao Châm-ngôn 5: 3, 4 nói kết quả của dramrajani.comệc vô luân “đắng như ngải-cứu” cùng “bén nhỏng gươm hai lưỡi”?